Združeni narodi so v sodelovanju s Svetovno turistično organizacijo (UNWTO) leto 2017 razglasili za Internacionalno leto trajnostnega turizma (International Year of Sustainable Tourism for Development). Želeli so izbrati tudi vodilo državo te kategorije.

Postavili so določene kriterije, po katerih so države ocenjevali. Med njimi so bili glavni: trajnostna ekonomska rast; socialna varnost, zniževanje brezposelnosti in revščine; okoljevarstvo in vzdrževanje naravnih virov; kulturne vrednote, dediščina in raznolikost; mir in varnost. Od sto točk, kolikor jih je bilo možno doseči, jih je Slovenija dosegla 96 in se tako uvrstila na prvo mesto.

National Geographic navaja, da je prispevalo dejstvo, da je Slovenija v 60 odstotkih pokrita z gozdovi, več kot 40 naravnih parkov in rezervatov pa je dom skoraj 20.000 raznolikih živalskih vrst. Imamo bogato kulturno dediščino, prav tako pa so pri reviji izpostavili dejstvo, da je bila Ljubljana leta 2016 razglašena za Zeleno prestolnico Evrope.

»To je vsekakor velika promocija. Nagrada je v čast trajnostnega razvoja turizma, kar je vsekakor naš cilj,« je dejala Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije.