Prihodov tujih turistov je bilo maja skoraj 368.000, njihovih prenočitev pa skoraj 849.000. Prihodov domačih turistov je bilo več kot 101.000, njihovih prenočitev pa več kot 283.000.

Ključni trgi, s katerih so maja prihajali turisti v Slovenijo, so bili Nemčija (16 odstotkov ali več kot 136.000), Avstrija (13 odstotkov), Italija (sedem odstotkov), Združeno kraljestvo (štirje odstotki), ZDA (štirje odstotki) ter turisti iz drugih azijskih držav (štirje odstotki).

Več kot 620.000 ali 55 odstotkov vseh prenočitev turistov je bilo maja ustvarjenih v hotelih, 12 odstotkov v apartmajskih in počitniških naseljih, 11 odstotkov v kampih, pet odstotkov v zasebnih sobah, apartmajih in hišah, ter štirje odstotki v mladinskih hotelih.

Z vidika vrst turističnih občin pa je bilo maja največ prenočitev v gorskih občinah (25 odstotkov ali več kot 285.000), zdraviliških občinah (21 odstotkov), nato v obmorskih občinah (21 odstotkov) in v občini Ljubljana (17 odstotkov).