Potem ko so v minulih dneh na ministrstvu za okolje prejeli poziv združenja občin, naj takoj uredijo problem kopičenja neprevzete komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč, so včeraj podoben poziv na ministrstvo naslovili še izvajalci javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki. Po novem povezani v GIZ SLOCEROS, Združenje centrov za ravnanje z odpadki Slovenije, ministrico Ireno Majcen, ki opravlja tekoče posle, pozivajo, da nemudoma sprejme interventne ukrepe, ki bodo »preprečili okoljsko katastrofo«.

Po zakonskih določilih je ljubljanski regijski center za ravnanje z odpadki dolžan skladiščiti od 300 do 350 ton odpadne embalaže, nam je povedal direktor ljubljanske Snage Janko Kramžar. Zaradi neprevzemanja odpadne embalaže s strani pooblaščenih družb za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) pa se tam danes bohoti že okoli 2000 ton teh odpadkov. Na območju celotne Slovenije kupi odpadne embalaže skupaj obsegajo več kot 8000 ton.

»Ta trenutek ni več časa za sistemske spremembe,« je poudaril Kramžar. Država, ki je po njegovih besedah postavila sistem, ki ne deluje, je tista, ki mora poskrbeti, da ti kupi izginejo. Sam vidi tri alternativne rešitve: ali država za nakopičeno odpadno embalažo poskrbi z interventnim odvozom, ali za to pooblasti izvajalce javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki in jim za to zagotovi sredstva, ali pa DROE prisili, da to vendarle storijo same.

»Inšpektorji zadevo obravnavajo prioritetno«

Na ministrstvu za okolje in prostor, kot kaže, računajo na zadnjo možnost. Kopičenja odpadne embalaže so se lotili prek Agencije RS za okolje (Arso), ki je spremenila okoljevarstvena dovoljenja DROE, in sicer tako, da je v njih določila obvezne prevzemne deleže. Na ministrstvu po poročanju STA pričakujejo, da se bodo kupi odpadne embalaže zmanjšali v drugi polovici leta oziroma v poletnih mesecih, med julijem in septembrom. Na Snagi ob tem opozarjajo, da sprememb na terenu še ni čutiti in da kupi odpadne embalaže – sicer nekoliko počasneje, a nezadržno – rastejo.

Problematike so se prioritetno lotili tudi okoljski inšpektorji, zatrjujejo na ministrstvu. »Izvaja se nadzor pri izvajalcih javne službe v zvezi z obveznostmi družb za ravnanje z odpadno embalažo, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje in spremenjenih okoljevarstvenih dovoljenj,« so pojasnili. Podatkov o tem, koliko komunal in koliko DROE so doslej že obiskali njihovi inšpektorji in kakšne ukrepe so izrekli, pa nam nisi razkrili, saj da evidence ne vodijo na tak način. »Potekajo ugotovitveni postopki,« so še dodali.