Te vključujejo pomoč pri hišnih opravilih, sprehod, druženje, branje, prevoze do zdravnika in drugo. Prostovoljci se pri svojem delu srečujejo z revščino starejših, zanemarjenostjo, nasiljem, zlorabami in hudimi zdravstvenimi težavami ter se v takih primerih povežejo s strokovnimi javnimi in nevladnimi organizacijami.

Starejši ljudje so ranljiva skupina ljudi, ki jim mora ob strani stati vsa družba, je ob prejemu 10.000 evrov vredne Lekove donacije izpostavil predsednik zveze Janez Sušnik in dodal, da bodo s pomočjo zajetne donacije starostnikom s pomočjo prostovoljcev še lažje omogočali dostojno življenje. Brez vladne, nevladne in ne nazadnje tudi zelo pomembne pomoči gospodarstva v obliki sponzorstev in donacij v programu ne bi mogli biti tako dejavni, je poudaril.