Na eni od prihodnjih sej se bo vlada po pojasnilih ministrstva za okolje in prostor odzvala na svarila pred »ekološko katastrofo nacionalnih razsežnosti«, ki po opozorilih komunalnih podjetij in občin zaradi razpada sistema prevzemanja komunalne odpadne embalaže ogroža celo državo. Pojasnila večine družb za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), da so že oziroma bodo vsak čas začele spet prevzemati vso odpadno embalažo v deležih, kot jim jih je včeraj za letošnje leto potrdila vlada, v Zbornici komunalnega gospodarstva pri GZS zavračajo.

»V komunalnih podjetjih pravijo, da so družbe res spet začele prevzemati te odpadke, vendar v bistveno manjših količinah, kot bi bilo potrebno. Količine neprevzete embalaže tako naraščajo malo počasneje, a še vedno naraščajo,« povzema direktor zbornice Sebastijan Zupanc.

DROE iz komunal brijejo norca

Direktor komunalnega podjetja JKP Slovenske Konjice Franc Dover pravi, da nekatere družbe iz njih dejansko brijejo norca. »Napovedali so, da bodo prišli po eno tono, čeprav se nam je nakopičilo že 90 ton neodpeljane embalaže,« je pojasnil. Vse večji kupi jim povzročajo tako resne probleme, da razmišljajo celo o goljufanju in oddajanju embalaže v nadaljnjo obdelavo pod drugačno oznako. »Vsak dan nam nagaja vreme, saj nam dež in veter raznašata plastiko vse do gozda. To za nas pomeni dodatno delo, potrebna je dodatna zaščita nakopičenih odpadkov in tudi dodatna deratizacija, da kakšna podgana ne ugrizne kakšnega delavca. Delo v našem centru je moteno in postaja nevarno, ampak to nikogar ne briga,« razočarano opisuje Dover.

Podobne težave imajo komunalna podjetja povsod po državi. Direktorica vrhniške komunale Brigita Šen Kreže denimo pravi, da je svojim službam že naročila, naj pripravijo dopis tako za lokalno izpostavo gasilske zveze kot za civilno zaščito in občino, ker s kupi neodpeljane plastike narašča tudi nevarnost požara.

Arso zapretil s kaznijo

Glede na pojasnila komunal je vso odpadno embalažo v predvidenem deležu pri vseh komunalah doslej prevzel zgolj najmanjši Embakom, medtem ko se Interseroh drži napovedi, da bo skladno z januarsko sodbo upravnega sodišča prevzemal le še toliko embalaže, kot so je na trg dali njegovi zavezanci. Druge družbe se hitreje ali počasneje uklanjajo spremenjenim okoljevarstvenim dovoljenjem, v katerih jim je Agencija RS za okolje (Arso) po uradni dolžnosti v začetku junija zapovedala, da morajo še naprej prevzemati vso odpadno embalažo v deležu, kot jim ga določi vlada, četudi ta presega količine, ki jih dajo na trg njihovi zavezanci. »Glede na določbo v odločbi, da pritožba ne zadrži izvršitve, in dejstvo, da je predpisana globa za kršitev okoljevarstvenega dovoljenja 75.000 evrov, nam kaj drugega niti ni preostalo,« je direktor Gorenje Surovine Jure Fišer pojasnil, zakaj so se odločili spet prevzemati vso embalažo kljub prepričanju, da jim je Arso dovoljenje spremenil »povsem nezakonito«.

Zaradi tega se je več DROE na odločbo o spremembi dovoljenja pritožilo, napovedujejo pa tudi morebitne regresijske zahtevke za povrnitev nezakonito povzročenih stroškov ravnanja s presežno embalažo, za katero jim podjetja niso plačala embalažnine (gre predvsem za podjetja, ki na trg dajo do 15 ton embalaže in so oproščena plačevanja te dajatve). Takšno odškodninsko tožbo zoper državo napoveduje tudi Interseroh, ki sicer odločbe o spremembi dovoljenja še ni prejel, ker upravno sodišče še vedno odloča o njegovi pritožbi na spremembo dovoljenja iz leta 2017. Do pravnomočnosti sodne odločitve nove spremembe dovoljenja po pojasnilih Arso namreč niso mogoče.