Dobiček iz poslovanja se je povečal za 13 odstotkov, na 112,2 milijona evrov, čisti dobiček pa za 12 odstotkov, na 81,1 milijona evrov. Do leta 2022 na bi na ravni skupine ustvarili 5,3 milijarde evrov prihodkov od prodaje, 233 milijonov evrov bruto dobička iz poslovanja (EBITDA) in 116 milijonov evrov čistega dobička. To predvideva strategija skupine Petrol za obdobje 2018–2022, ki so jo nedavno potrdili nadzorniki družbe. V Petrolu sicer za letos računajo na 4,5 milijarde evrov prihodkov od prodaje, 170 milijonov evrov EBITDA in 87 milijonov evrov čistega dobička.

Za naložbe bo Petrol do leta 2022 namenil 521 milijonov evrov, polovico v prodajo energentov in trgovskega blaga. V načrtu je v naslednjih letih tudi povečanje števila bencinskih servisov. Njihovo število se bo povečalo za 50 na 548: v Sloveniji bodo po načrtih odprli osem novih (vseh 327), na Hrvaškem 15 (121), v Srbiji 17 (30), v BiH štiri (42) in Črni gori šest (17). Na Kosovu, kjer ima 11 bencinskih servisov, do 2022 ne načrtujejo novih. V Petrolu načrtujejo, da se bo prodaja proizvodov iz nafte povečevala, leta 2022 naj bi jih prodali 3,34 milijona ton, kar v primerjavi z letošnjim letom predstavlja 10-odstotno rast. Letos naj bi namreč prodali za 3,03 milijona ton proizvodov iz nafte.