V okviru nedavnega dogodka Bisnode4Excellence, kjer so prestopali meje med umetno inteligenco, osebno, športno in poslovno odličnostjo, so svoje zgodbe o uspehu predstavili Petra Majdič, Zmago Sagadin, zaslužni profesor dr. Janek Musek in predstavniki podjetij Summit Leasing, Tehnološki park ter Hoteli Union.

Podjetje Bisnode je na svojem letnem dogodku Bisnode4Excellence na Brdu pri Kranju povezalo skoraj 200 bonitetno odličnih podjetij, ki so gibalo slovenskega poslovnega prostora. S pozdravnim nagovorom je dogodek odprl generalni direktor Bisnode Južni trg Milan Dragić, ki je poudaril, da je v dobi razmaha podatkov, sodobne tehnologije in digitalizacije sledenje sodobnim poslovnim trendom, kot sta podatkovna analitika in umetna inteligenca, nujno za doseganje poslovne odličnosti v gospodarskem okolju.

Kdo so slovenski odličnjaki?

Kar 80,66 odstotka bonitetno odličnih podjetij pomenijo gospodarske družbe, 18,89 odstotka samostojni podjetniki, 0,45 odstotka pa zadruge. Skoraj 60 odstotkov jih prihaja iz treh panog, in sicer strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti (21,22 odstotka), trgovine (21,17 odstotka) ter iz predelovalne dejavnosti (16,09 odstotka). Osrednjeslovenska regija ima največji delež odličnih podjetjih (39,46 odstotka), sledita Podravska (11,49 odstotka) ter Gorenjska (11,04 odstotka). V letu 2017 so slovenska bonitetno odlična podjetja ustvarila 87 odstotkov celotnih prihodkov in zaposlovala 80 odstotkov vseh oseb. Njihov poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je v letu 2017 znašal 3,85 milijarde evrov, kar je 97 odstotkov celotnega gospodarstva.

Zaupanje in dobra ekipa

Dogodek Bisnode4Excellence so zaznamovali prejemniki Bisnodovih certifikatov bonitetne odličnosti. Mitja Otorepec, generalni direktor podjetja Summit Leasing, ki se je prebil skozi številne kritične trenutke v podjetju, je prepričan, da mu brez »prave posadke« to ne bi uspelo. Odličnosti po njegovem mnenju nikoli ne dosežeš, ampak si nenehno prizadevaš za to, da postaneš še boljši.

Matej Cerar, namestnik direktorice v podjetju Tehnološki park, na prvo mesto postavlja zaupanje in trditev podkrepi s pregovorom, ki pravi: »Zaupanje se gradi leta, skrha v trenutku in popravlja celo večnost.« In ravno plačilna disciplina je eden glavnih gradnikov zaupanja v poslu, trdi. Ob tem poudari pomembnost odlične ekipe, ki jo enači z odličnim delom. Če ekipa temelji na vrednotah, kot so spoštovanje, odličnost, empatija, zaupanje, varnost, visoka pričakovanja in kultura zmagovanja, se lahko na drugi strani srečamo z odličnim delom. Razmisleka vreden je tudi njegov nasvet: naj pozabimo na »to-do« list in se raje osredotočimo na »not-to-do« list in storjenih napak ne ponavljamo.

Kot zadnji predstavnik bonitetno odličnih podjetij je nastopil Matej Rigelnik, glavni izvršni direktor Hotelov Union, ki je govoril o enačbah uspeha. Njegovo glavno sporočilo je bilo, da ne smemo podcenjevati učinka naključij in srečnih okoliščin, saj je poleg inteligence uspeh precej odvisen tudi od usode in sreče, recepta za uspeh pa se ne moremo preprosto naučiti ali kopirati od drugih. Enačba, ki jo zagovarja, se glasi: Uspeh je talent plus sreča. Izjemen uspeh je talent plus veliko sreče.

Umetna inteligenca v poslu in športu

Pierre De Ville, vodja podatkovne analitike v skupini Bisnode, in podatkovni znanstvenik Gauthier Doquire sta spregovorila o delu Bisnodove skupine za analitiko, med drugim o tem, ali in kako zanesljivo lahko s pomočjo umetne inteligence napovemo, kdo bo zmagal na svetovnem nogometnem prvenstvu. Poslušalcem sta predstavila tudi demo verzijo orodja smart search (pametni iskalnik), ki s pomočjo strojnega učenja in algoritmi, ki se plazijo (ang. crawling) po spletnih straneh, omogoča pregledovanje in analizo velikega števila na spletu dostopnih podatkov, z razumevanjem jezika in konteksta. Z orodjem lahko podjetja v kratkem času iz velike količine podatkov pridobijo informacije in uvide, ki olajšajo načrtovanje in odločanje.

Vztrajnost, jasni cilji in fair play

Na odru je nastopila tudi najuspešnejša slovenska tekačica na smučeh Petra Majdič. Izjemna borka, ki danes po uspešni športni karieri vodi podjetje, meni, da so vzporednice med športom in poslom zelo pogoste. Pri obeh so poleg vztrajnosti in vizije ključni jasni cilji, ki pa so največkrat šibka točka pri mladih. Njen nasvet je, da je treba znati redno opredeliti tedenske, polletne in petletne cilje ter se usmeriti na njihovo doseganje. Posebej je poudarila pomen »poštene igre«, na katero marsikdo tako v poslu kot v športu velikokrat pozabi, a je ena ključnih sestavin odličnosti.

Znanje brez vrednosti je popotnica za barbarstvo

Zaslužni profesor dr. Janek Musek, soustanovitelj in strokovni vodja Inštituta za etiko in vrednote ter priznani predavatelj in raziskovalec, je občinstvu predstavil pomembnost vrednot. »Človek je bitje vrednot. In če se ne vedemo v skladu z njimi, izgubljamo. Nujne so tudi v poslovnem okolju, saj je poslovna odličnost rezultat organizacijske kulture, v kateri se zaposleni vedejo v skladu z vrednotami podjetja.«.

V vrhunskem športu ni demokracije

Zmago Sagadin, priznani košarkarski trener, je za doseganje odličnosti poudaril pomen načrtovanja in usklajenosti celotne ekipe za doseganje skupnega cilja. Pravi, da je bil največji izziv, s katerim se je srečeval v svoji karieri, ljudem spreminjati navade. »Izjemno težko je bilo igralce naučiti, da morajo vsako minuto svojega treninga iz sebe izžeti vse.« Dodal je, da je »popolnoma nezanimivo, če se primerjata igralec Šentjurja in igralec Zagorja, primerjava dobi vrednost, če se prestavi na evropsko raven. In odličnost, tako v športu kot poslu, zame pomeni primerjati se z igralci na mednarodni ravni«. Končal je z mislijo, da ne zmagujejo zvezde, temveč kolektiv, ob tem pa poudaril, da so zvezde narejene – in ne rojene. ea