Predstavniki vlade Republike Ciper z ministrstva za zdravje in nikozijske razvojne agencije so se v okviru delovnega obiska v Sloveniji podrobno seznanili s storitvami zdravja in oskrbe na daljavo, ki jih razvija Telekom Slovenije, ter možnostmi prenosa v njihovo državo.

Za daljše in varnejše prebivanje na domu

Telekom Slovenije je v zadnjem letu vzbudil pozornost več držav EU s storitvijo E-oskrba, ki omogoča starejšim, invalidom in osebam s kroničnimi boleznimi daljše in varnejše bivanje na njihovem domu. V okviru obiska so pripravili okroglo mizo s predstavniki ministrstva za zdravje, ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter občin, na kateri so govorili o učinkih in potrebi po uvajanju storitev zdravja in oskrbe na daljavo na državni ravni. Po mnenju strokovnjakov bi navedene storitve morale biti dostopne vsem državljanom RS, tako da jih ne bi obravnavali le v okviru zdravstvenih oziroma socialnih ustanov. V tujini, kjer so te storitve dostopne vsem državljanom, so se stroški urgentnih storitev ter ambulantnega in bolnišničnega zdravljenja znižali od 22 do 32 odstotkov.

Poleg Telekoma Slovenije so bili soorganizatorji dogodka Razvojni center Srca Slovenije, ki koordinira mednarodni projekt o oskrbi na domu HoCare v Sloveniji, Healthday.si, združenje inovativnih podjetij, ki razvija rešitve zdravja in oskrbe na daljavo, ter ECHAlliance, organizacija, ki združuje deležnike s področja digitalnih rešitev v zdravstvu.

Racionalnejša raba virov zdravstvenega in socialnega varstva

»V Telekomu Slovenije se zavedamo pomena zagotavljanja celostnih in dolgoročnih rešitev na različnih področjih poslovanja, delovanja in bivanja. Skupaj s partnerji razvijamo vrhunsko infrastrukturo in mednarodno prepoznavne storitve oskrbe in zdravja na daljavo. Te uporabnikom omogočajo daljše in varnejše bivanje na domu, pacientom pa boljšo preventivo, pravočasno obravnavo in opolnomočenje z njihovim aktivnim sodelovanjem pri obvladovanju kroničnih bolezni, boljše izide zdravljenja, manj zapletov in večjo učinkovitost pri preprečevanju smrtnih primerov. Uvedba teh storitev na državni ravni bo zagotovila racionalnejšo rabo virov zdravstvenega in socialnega varstva,« je o novostih na področju storitev oskrbe in zdravja na daljavo povedal Peter Pustatičnik, vodja eZdravja in eOskrbe v Telekomu Slovenije.

Telekom Slovenije v sodelovanju z Zvezo društev upokojencev Slovenije uspešno izvaja projekt Varni in povezani na domu, v okviru katerega skupaj z občinami zagotavlja (so)financiranje storitve E-oskrba. V projekt se je vključilo 20 slovenskih občin, ki tako svojim občanom zagotavljajo daljše, varnejše in samostojnejše bivanje na njihovem domu. V Telekomu Slovenije občinam, ki še niso vključene v projekt Varni in povezani na domu in so zainteresirane za sofinanciranje E-oskrbe svojim občanom, svetujejo, naj jim pišejo na elektronski naslov ezdravje@telekom.si in se pridružijo projektu. ea, ap