V postopek za dodelitev okoljevarstvenega soglasja se je namreč vključila Zveza ekoloških gibanj (ZEG). Direktor družbe Lonstroff Slovenija Peter Weber je za STA povedal, da so se z ZEG dogovorili za sodelovanje oziroma okoljski nadzor pri odstranjevanju azbestne kritine, kar je bila ena od glavnih skrbi omenjene okoljevarstvene organizacije. Ta se je nato kot stranski udeleženec umaknila iz postopka.

Agencija RS za okolje je nato Lonstroffu izdala okoljsko soglasje in dovoljenje, družba pa je vmes pridobila tudi gradbeno dovoljenje.

Z gradnjo tako po Webrovih besedah začenjajo s približno enomesečno zamudo. Sredi maja, ob simbolični obeležitvi začetka gradnje tovarne na opuščenem delu industrijske cone v Logatcu, na območju nekdanje tovarne KLI Logatec, so v Lonstroffu pridobitev vseh dovoljenj in začetek del namreč napovedovali konec petega meseca v letu.

Rok za začetek proizvodnje ostaja ne spremenjen

Kljub manjši zamudi pa ostaja rok predvidenega začetka proizvodnje april prihodnje leto.

V tovarni, katere vrednost bo 48 milijonov evrov, pri čemer bo država zagotovila do 10 odstotkov spodbude, bo delo po napovedih dobilo okoli 180 ljudi. V obratu bodo po načrtih letno naredili okoli šest milijard delov in predvidoma ustvarili 40 milijonov evrov prihodkov. V prihodnjih letih bi se lahko slovenska in švicarska tovarna iz skupine Sumitomo skupaj razvili v obrat, ki bi sodil med tri največje tovrstne na svetu.

V zadnjem letu številne tuje naložbe

Lonstroffova tovarna v Logatcu je le ena od večjih začetnih tujih neposrednih naložb v zadnjem letu dni. Najbolj medijsko odmevna je bila gradnja lakirnice graške družbe Manga Steyr v Hočah pri Mariboru, ki prehaja v sklepno fazo, Magna pa je že začela tudi postopke za drugo fazo naložbe, ki naj bi v prihodnje ob ugodnih tržnih razmerah prerasla v polno avtomobilsko tovarno.

Poleg tega v Kočevju nastaja tudi evropska tovarna robotov japonske Yaskawe, ki je vmes že napovedala tudi dodaten obrat za izdelavo elektromotorjev in elektronskih komponent. Obe te naložbi je prav tako podprla država.

Ob državni spodbudi je bilo v zadnjih tednih napovedanih tudi več domačih začetnih investicij.