Delničarji Certe, ki ima v lasti Hotel Cerkno s tamkajšnjim smučarskim središčem, 85,52 odstotka kobariškega podjetja TIK, ki proizvaja medicinske pripomočke za enkratno uporabo, ter četrtinski delež v tovarni elektrotermičnih aparatov Eta Cerkno, so tako podprli predlog uprave in nadzornega sveta, da se za dividende nameni skoraj 80 odstotkov bilančnega dobička oz. 0,19 evra bruto na delnico. Preostanek ostane nerazporejen.

Skupščina se je seznanila tudi z revidiranim letnim poročilom za lani ter podelila upravi na čelu s Petro Borovinšek in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2017, so sporočili iz Certe.

»Poslovanje družbe je bilo v preteklem letu dobro ter skladno s strategijo družbe in na podlagi tega bo družba tudi letos izplačala dividende. Z uspešnim poslovanjem nadaljujemo tudi v tem letu,« je ob tem povedala Borovinškova.

Batagelj krepi svoj položaj

Delničarji so za naslednja štiri leta imenovali tudi nov nadzorni svet. V njem bodo sedeli Batagelj, Marko Simšič in Špela Rihar.

Batagelj tako dodatno krepi svoj položaj v sistemu Certe, ki je ključen za lokalno gospodarstvo, predvsem za turizem na Cerkljanskem. Postojnska jama, katere solastnik in direktor je Batagelj, je lani jeseni postala približno skoraj 50-odstotna lastnica Certe Holding, ki ima v lasti dobrih 54 odstotkov Certe. Batagelj napoveduje dodatno konsolidacijo lastništva v Certini obvladujoči družbi.

Postojnska jama pa je letos spomladi od Družbe za upravljanje terjatev bank in Modre zavarovalnice odkupila 23,82 odstotka delnic Certe. Svoje neposredno lastništvo v Certi je tako Postojnska jama povečala na skoraj 26 odstotkov.

Batagelj ima s cerkljanskim turizmom velike načrte, ki gredo predvsem v smeri prenove nastanitvenih zmogljivosti v Hotelu Cerkno, in izboljšanja storitev. Otipljive rezultate pričakuje v nekaj letih.