Strokovnjaki vsak dan znova opozarjajo, da vse preveč časa presedimo in se premalo gibamo, sploh v naravi. Da bi spodbudili ljudi k aktivnejši izrabi prostega časa in s tem dvignili kakovost življenja, obenem pa obogatili tudi turistično ponudbo v mestu ob Savinji, so v Laškem na dveh mestih na razdalji slabih dveh kilometrov uredili fitnes na prostem. Nekaj naprav so namestili pri mostu želja pri Thermani, nekaj pa na začetku zdraviliškega parka, oba pa sta povezana v tako imenovano pot rekreacije in zdravja. Na vseh napravah bo mogoča vsakodnevna brezplačna organizirana vadba, na vsaki od postaj bo mogoče izvesti okoli 20 različnih razgibalnih vaj.

Dobra tretjina evropskega denarja

»Za ta projekt smo si prizadevali že kar nekaj časa. Vlogo na javni poziv LAS Raznolikost podeželja za projekt Fitnes na območju destinacije Laško – Sotočje dobrega smo oddali februarja lani, konec lanskega leta pa je projekt odobrila tudi državna agencija za kmetijske trge. Pri tem smo ves čas sodelovali s Thermano in Turističnim društvom Laško kot partnerjema v projektu,« pove laški župan Franc Zdolšek. Postavitev fitnesa na prostem bo nedvomno izboljšala kakovost življenja tako občanov kot tudi naključnih obiskovalcev, ki bodo lahko aktivneje preživljali prosti čas in vzdrževali telesno kondicijo, s tem pa razvijali tudi pozitiven odnos do zdravega načina življenja. Celotna vrednost investicije presega 43.700 evrov, od tega je z dobrimi 30.600 evri projekt sofinanciral evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.