V občini Domžale že leta zgledno skrbijo za ohranjanje čistih pitnih voda, saj se zavedajo, da je voda osnovna dobrina, ki pa ni samoumevna. Za dolgoročno zagotavljanje kakovostne, varne in čiste pitne vode, ki priteče iz domačih pip, so namreč potrebna redna in sistematična vzdrževalna dela na celotnem vodovodnem omrežju, poudarjajo na občini Domžale, kjer za brezhibno delovanje več kot 400 kilometrov vodovodnega omrežja in več kot 100 vodovodnih objektov na širšem območju, ki vključuje tudi občine Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče, skrbi Javno komunalno podjetje Prodnik.

V omrežju je več kot 14.000 priključkov, ki s pitno vodo oskrbujejo približno 55.000 uporabnikov. Premišljeno, načrtno vzdrževanje vodovodnih cevovodov, naprav in objektov je poleg zagotavljanja oskrbe s pitno vodo pomembno tudi za zmanjševanje vodnih izgub, poudarjajo v JKP Prodnik, kjer v skladu s predpisi vsakih pet let zamenjajo vodomere, več kot 2700 na leto, redno vzdržujejo hidrante, hišne priključke in seveda tudi obnavljajo vodovodno in kanalizacijsko omrežje.

Številna gradbišča

Nekaj obnov vodovodnega in kanalizacijskega omrežja pravkar končujejo, veliko pa jih bodo končali poleti; kot pravijo, bodo po obnovi povsod poskrbeli za ponovno ureditev površin, v katere so posegli. Trenutno zaključujejo dela v Bolkovi ulici na Homcu, kjer so hkrati obnovili 230 metrov glavnega voda vodovoda, hišne priključke in izvedli točkovno sanacijo kanalizacije. Prav tako končujejo dela v Gregorčičevi ulici v Domžalah, kjer so obnovili 290 metrov glavnega voda, priključke štirih blokov in štirih stanovanjskih hiš ter sanirali kanalizacijo.

Predvidoma do 7. septembra letos naj bi končali obnovo vodovoda in kanalizacije v ulici Pod hribom v Radomljah, kjer obnavljajo 534 metrov dolg odsek glavnega voda vodovoda, hišne priključke in 768 metrov dolg odsek kanalizacije. V času del bo popolna zapora ceste, ki jo bodo postavljali glede na napredovanje del. Dober mesec prej naj bi končali dela na Količevem Ob Mlinščici, kjer obnavljajo 230 metrov dolg odsek glavnega voda s 17 hišnimi priključki, in dela v Ulici Mirana Jarca v Dobu, kjer obnavljajo 156 metrov dolg odsek glavnega voda z desetimi hišnimi priključki.

Na Poti za Bistrico v Domžalah bodo v sklopu letošnjih obnovitvenih del obnovili 377 metrov glavnega voda vodovoda in 17 hišnih priključkov ter sočasno izvedli tudi točkovno sanacijo kanalizacije. Dela naj bi končali predvidoma do 21. julija. Na Ihanski cesti v Domžalah naj bi istočasno končali obnovo 120 metrov dolgega odseka s sedmimi hišnimi priključki in sanirali tudi kanalizacijsko omrežje. Ta teden so se lotili še del v Prežihovi ulici v Jaršah, kjer bodo obnovili glavni vod v dolžini 268 metrov, 19 hišnih priključkov in kanalizacijsko omrežje. av