Športna dvorana Mengeš, za katero se je zaradi vloge Civilne iniciative Mengeš postopek pridobitve gradbenega dovoljenja nedavno znova podaljšal, bo ostala ena glavnih skrbi občine tudi v poletnih mesecih, so povedali na občini Mengeš. Poleti nameravajo skrbno spremljati tudi dokončanje stanovanjsko-poslovne soseske, nadaljevali pa bodo že predstavljeni projekt ureditve mestnega središča Mengša in večletno stalnico – gradnjo manjkajočega dela obvoznice.

»Pri gradnji športne dvorane se nam dogaja drugi tir,« je nedavno dejal mengeški župan Franc Jerič, ki pa je vesel, da končno hitreje napredujeta poslovno-stanovanjska soseska in mengeška obvoznica. »Novi lastnik poslovno-stanovanjske soseske Prva hiša nam je zagotovil, da bo poslovni del zaživel že jeseni, ko je predvideno odprtje trgovine,« je navdušen župan. Stanovanjski del soseske pa je, kot pravi župan, s pridobitvijo uporabnega dovoljenja povezan z obnovo Kančeve hiše, za katero je nov lastnik že začel postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Obvoznica napreduje

Gradbeno dovoljenje za gradnjo manjkajočega dela obvoznice so vložili konec marca. Pričakujejo, da ga bodi dobili konec junija. Sledil bo postopek izbire najugodnejšega ponudnika za gradnjo, investitor pa je že napovedal, da naj bi pridobil uporabno dovoljenje konec januarja 2019, so povedali na občini Mengeš, kjer so svetniki in občani nedavno z navdušenjem sprejeli tudi predstavljeno idejno rešitev ureditve mestnega središča. Predvsem so se vsi znova strinjali, da Mengeš potrebuje mestno jedro in urejen prostor za druženje. »Najprej bomo uredili nivojsko parkirišče, potem bomo urejali prometni režim in druge predvidene vsebine v projektu,« je napovedal Jerič.

Kar zadeva že leta načrtovano gradnjo športne dvorane, ki jo je tokrat odmaknil vstop civilne pobude v ponovno pridobivanje gradbenega dovoljenja, mengeški župan meni, da lokacija, ki ji nasprotuje civilna pobuda, ne bi smela biti sporna. »Kot optimalno jo je izbrala strokovna komisija javnega natečaja, ki sta ga izvedli občina Mengeš in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, potrdil pa najvišji organ v občini,« je jasen Jerič. A so morali kljub temu zaradi zamika gradnje oziroma pridobitve gradbenega dovoljenja že spremeniti tudi načrtovano porabo proračunskih sredstev za dvorano. S predvidenih dveh milijonov so postavko za dvorano znižali na 350.000 evrov, kolikor bodo letos porabili za arheološko izkopavanje in premik komunalnih vodov. Že privarčevana sredstva ostajajo v proračunu, najem kredita so prestavili v naslednja leta, še vedno pa računajo tudi na 900.000 evrov, ki naj bi jih po pravnomočnem gradbenem dovoljenju zagotovil Eko sklad.