Komaj dan zatem, ko je vodenje Univerze v Mariboru prevzel Zdravko Kačič, je Teodor Lorenčič moral zapustiti rektorat. Razvpitemu glavnemu tajniku bivšega rektorja Igorja Tičarja so v četrtek izročili izredno odpoved. Naklepno ali iz hude malomarnosti je Lorenčič huje kršil obveznosti iz delovnega razmerja z objavo dokumenta, s katerim je skušal v predvolilnem času očrniti Kačiča.

V četrtek, 24. maja, je Lorenčič v funkciji pomočnika glavne tajnice s svojega službenega elektronskega naslova novinarjem poslal daljši dopis, v katerem so bile tudi spletne povezave do več skeniranih dokumentov. S temi listinami je Lorenčič hotel dokazati javnosti, da je Kačič zagrešil kaznivo dejanje. Kačič, ki je bil prorektor v obdobju, ko je univerzo vodil Danijel Rebolj, je bil podpisnik podjemne pogodbe z Bojanom Škofom, na podlagi katere je Škof štiri leta prejemal mesečni honorar 800 evrov za predsedovanje upravnemu odboru univerze. Hkrati je bil Škof oproščen dveh tretjin svojih pedagoških obveznosti na pravni fakulteti.

Dokumente so nemudoma umaknili s strežnika

»Pozivam vas dr. Kačič, da od kandidature za rektorja odstopite, v skladu z vašim proklamiranjem visoke etične drže, ali pa boste raje počakali na pravnomočno sodbo,« je še zapisal Lorenčič. Njegov dopis in objava sta na univerzi sprožila vihar. Lorenčič namreč ni imel pooblastil, da bi javnosti razkrival to univerzitetno dokumentacijo, v kateri ni zakril občutljivih osebnih podatkov.

Na rektoratu so nemudoma umaknili sporno gradivo s strežnika in začeli preiskavo »varnostnega incidenta«. Lorenčič je odšel na bolniški dopust, med katerim je izvedel, da so ga policisti skupaj z bivšim rektorjem Tičarjem in zdajšnjo glavno tajnico Mirjano Babič kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma šikaniranja na delovnem mestu. Za to kaznivo dejanje je zagrožena kazen do treh let zapora.

Šele ta ponedeljek – v vmesnem času je Kačič zmagal na rektorskih volitvah – je Lorenčič prišel na rektorat na zagovor v disciplinskem postopku zaradi izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Enako vabilo je prejel tudi njemu podrejeni uslužbenec, za katerega pa se je v postopku izkazalo, da je zgolj izpolnjeval izrecna Lorenčičeva navodila.

Zoper odpoved se bo pritožil

»Odpoved me je zelo pretresla in se bom zoper njo pritožil,« nam je v telefonskem pogovoru povedal Lorenčič. »V tej deželi se ne ščiti tistih, ki razkrivajo nepravilnosti, temveč tiste, ki so nepravilnosti zagrešili.« Prepričan je, da ni prekoračil svojih pooblastil. »Kot javni uslužbenec sem dolžan naznaniti sum storitve kaznivih dejanj, sicer sprejemam vlogo sostorilca.« V zvezi z objavo dokumentov na univerzitetnem strežniku pa s prstom kaže na podrejenega mu sodelavca: »Prosil sem ga, naj moj tekst združi z dokumenti, zato da bi novinarjem olajšal delo. Kje jih je objavil, sem ugotovil šele kasneje.«

Kačič je takoj po objavi dokumentov zavrnil Lorenčičeve hude obtožbe. Pogodbo s Škofom, ki je upravni odbor UM vodil dve leti pod Reboljem in dve leti pod Tičarjem, je podpisal v rektorjevi odsotnosti, o njeni vsebini pa se ni dogovarjal. »Glede na to, da naj bi se nepravilnosti dogajale tudi v Tičarjevem mandatu, ne razumem, zakaj ni Lorenčič ukrepal tedaj,« je še poudaril Kačič.

Teodor Lorenčič je nesporno najbolj kontroverzen kader bivšega rektorja Tičarja. V rektorat je leta 2015 prišel kot vodja njegove predvolilne kampanje in zatem – po pooblastilu rektorja – zasedel položaj glavnega tajnika. Mariborčan, ki ga je Tičar označil kot svoj alter ego, se je kmalu znašel v težavah. Posebni komisiji, ki sta obravnavali prijavi mobinga in spolnega nadlegovanja, sta ugotovili, da je Lorenčič z slogom vodenja in komuniciranja ustvarjal sovražno delovno okolje. Zato po njuni presoji ni primeren za opravljanje vodstvenih nalog.

Tičar zoper njega ni odločneje ukrepal. Avgusta 2016 mu je izrekel zgolj pisno opozorilo in ga umaknil s položaja glavnega tajnika, pri čemer slednjega niti ni storil zaradi ugotovitev komisij. Lorenčiču je namreč bil prisiljen odvzeti pooblastila zaradi odločbe delovne inšpekcije. Od takrat se je Lorenčič umaknil v ozadje. Kot pomočnik glavne tajnice je do četrtkove odpovedi delovnega razmerja skrbel za promocijo univerze in za odnose z javnostmi.