Na Mestni občini Ljubljana so v začetku letošnjega maja napovedali, da se bo še isti mesec začela prenova zunanje fasade ljubljanske mestne hiše. A o prenovi za zdaj ni ne duha ne sluha, saj je občina naletela na nepričakovan zaplet.

Javno naročilo za prenovo fasade je občina 9. maja zaupala družbi Grasvet inženiring, ki je bila naročena dela pripravljena opraviti za slabih 128.000 evrov z davkom na dodano vrednost. Toda še preden je bila odločitev o dodelitvi javnega naročila pravnomočna, je Grasvetov podizvajalec, družba GP Jarše, odstopil od tega posla. Z umikom GP Jarše Grasvet ni več izpolnjeval določenih referenčnih pogojev. Občina je Grasvetu sicer dala možnost, da do določenega roka svojo ponudbo dopolni in dokaže, da izpolnjuje vse pogoje tudi brez GP Jarše, vendar družba tega ni storila.

Zato je občina morala izločiti Grasvetovo ponudbo in izbrati novega najugodnejšega ponudnika med preostalimi štirimi, ki so se prijavili na ta razpis. Najboljšo ponudbo med njimi je občini ponudila družba Lesnina MG Oprema, ki bo naročena dela opravila za 155.500 evrov z davkom na dodano vrednost. vbr