Ves čas opozarjamo na prisoten okoljski problem neionizirnih sevanj, pretirane rabe mobilnih telefonov pri mladih, starih do 12 let, in postavitve baznih antenskih postaj (BAT) v neposredni bližini vrtcev, šol in igrišč (1. cona varovanja). ZEG opozarja na dejstvo, da so v javnosti dnevno prisotne reklamne ponudbe, kjer slovenski operaterji mobilne telefonije agresivno priporočajo staršem nakupe poceni paketov naprav GPS/GSM za otroke. Številni neodvisni tuji strokovnjaki in institucije (WHO, univerze v ZDA, Avstraliji, Franciji, Belgiji, na Švedskem, v Rusiji…) ter ugledni doktorji medicinske znanosti pa obenem resno opozarjajo na problem prevelike rabe mobilnih telefonov pri otrocih. Prav tako na vpliv EMS na zdravje človeka, posebej mladih v Sloveniji, zadnji čas javno opozarjajo prof. dr. Tamara Lah Turnšek, dr. Metoda Dodič - Fikfak in dr. Peter Papuga ter številni drugi neodvisni strokovnjaki.

ZEG poziva vlado in njuni resorni ministrstvi za zdravje, okolje in prostor, da resno proučijo to okoljsko-zdravstveno problematiko, zaščitijo slovenske otroke pred možnimi obolenji neionizirnih sevanj in takoj pripravijo novelo zakonodajne uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju iz leta 1996, ki bo že vključevala pozitivno prakso o EMS razvitih držav sveta in EU na tem področju.

Glede na izredno visoke sevalne obremenitve bi bilo treba razmisliti o takojšnji odstranitvi in prestavitvi nekaterih mobilnih baznih postaj in usmerjenosti mobilnih anten, tako da ne bodo več neposredno ogrožale najšibkejšega in za sevanje najranljivejšega prebivalstva – otrok v vzgojno varstvenih institucijah. Od približno dveh milijonov naročnikov mobilnih telefonov ima po neuradnih podatkih ZEG mobilnik vsak četrti Slovenec, ki še ni dopolnil 18 let. Starše bo v šolah in preko medijev treba poučiti, da je lahko prezgodnja in prepogosta raba mobilnega telefona za mladino do 12. leta škodljiva za zdravje. Poudarjamo, da so v tujini (ZDA, Francija, Nemčija, Švedska) v nekaterih šolah in javnih izobraževalnih institucijah že prepovedali uporabo brezžičnega lokalnega omrežja (WLAN) in mobilnih telefonov, medtem ko mobilnih baznih postaj sploh ne postavljajo več v bližini vrtcev in šol.

O podobnih ukrepih bi tako lahko začele razmišljati tudi pristojne vladne institucije v Sloveniji. Kot je pri nas praksa, se stvari začnejo premikati šele takrat, ko je velikokrat za marsikoga že prepozno.

Karel Lipič, predsednik ZEG