Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana bo gradnjo manjšega stanovanjskega objekta v Pečinski ulici v Kašlju zaupal družbi Prosol. Omenjeni ponudnik je stanovanjskemu skladu dal najnižjo ponudbo za izvedbo naročenih del, in sicer v višini 545.000 evrov brez davka na dodano vrednost. Odločitev o oddaji posla omenjeni družbi sicer še ni pravnomočna, saj lahko preostala trojica družb, ki so se potegovale za to javno naročilo, vloži zahtevek za revizijo. Gradbeno dovoljenje za gradnjo te večstanovanjske stavbe je javni sklad pridobil že lani, pravnomočno je od oktobra.

Na Pečinski ulici 2 bo po končani gradnji v večstanovanjski stavbi z ozelenjeno streho urejenih šest stanovanj. Kot je razvidno iz poročila o uresničevanju stanovanjskega programa, bo vsako veliko do petdeset kvadratnih metrov. Stanovanja bodo imela lastne sanitarije in lože, ki bodo dostopne iz bivalnega prostora, medtem ko bodo v kleti shrambe, skupna sušilnica in tehnični prostor. Pred stavbo bo urejenih šest parkirnih prostorov za avtomobile, v kolesarnici, ki bo v pritličju, pa bo še sedem parkirnih prostorov za kolesa.

Poleg gradnje večstanovanjske stavbe bo izbrani ponudnik moral urediti še okolico stavbe ter prometno in komunalno infrastrukturo, pripraviti energetske izkaznice za stanovanja in zapisnik o vrednosti stanovanj. Za vse to bo imel na voljo dvanajst mesecev od uvedbe v delo. žir, vbr