Tega je novinar citiral, da »meni, da je za slabo stanje na območju Metelkove, Tabora in Kotnikove odgovorna občina«. Kot navaja, »bi namreč mestna oblast, tako kot je praksa v tujini, morala poskrbeti za celosten pristop do problematike, povezane z drogami, tudi za ustanovitev varnih sob in izvajanje drugih ustreznih programov«.

V MOL področju nedovoljenih drog in s tem povezanih težav posvečamo veliko pozornosti. V ta namen sofinanciramo mnoge preventivne aktivnosti in visokopražne programe ter programe zmanjševanja škode za uporabnike nedovoljenih drog, omogočamo tudi uporabo svojih prostorov. V programe, ki jih sofinanciramo z več kot 600.000 evri na leto (kar je približno toliko, kot namenja ministrstvo za zdravje za vso državo), je bilo v lanskem letu vključenih 7000 posameznikov.

Med drugim sofinanciramo tudi delovanje treh dnevnih centrov za uživalce nedovoljenih drog v mestu, ki jih izvajajo nevladne organizacije. Po mnenju gospoda Kreka bi bilo najbolj smiselno, da bi občina poleg njih odprla varne sobe, in to brez pozitivnega mnenja etične komisije, kar je sicer (neuspešno) poskusil že v Mestni občini Koper. Gospod Krek bi moral vedeti, da nevladne organizacije programov varnih sob ne morejo izvajati, saj zakon pravi, da omogočanje uživanja nedovoljenih drog ni protipravno le, če gre za »zdravljenje odvisnosti ali nadzorovano uporabo drog, ki je v skladu z zakonom potrjena in se izvaja v okviru ali pod nadzorom javnega zdravstva«.

V prispevku navedeni pilotni projekt varne sobe ministrstva za zdravje je bil žal neuspešen, porabljenih je bilo 40.000 evrov. Brez učinkov.

Če država postavi pravila, smernice, izvajalce in zagotovi sredstva za varno sobo, bomo v MOL seveda sodelovali, lahko pa pričakujemo nasprotovanje okoliških prebivalcev. Poleg tega trdimo, da z vzpostavitvijo varne sobe zagotovo ne bo možno rešiti naraščajočega problema preprodaje nedovoljenih drog v mestu in s tem povezanih kaznivih dejanj. Prav tako varna soba ne bo zagotovilo, da nekateri še naprej ne bodo uživali nedovoljenih drog na ulicah in drugih javnih površinah, kot to počnejo zdaj.

Tilka Klančar

oddelek za zdravje in socialno varstvo MU MOL