Sprejem odloka je odgovor na dogajanje v javnem zavodu Pomurske lekarne, ki ga še vedno vodi Ivan Zajc, čeprav za to nima soglasja soboške občine. Na dveh razpisih je svet zavoda Zajca, ki ga podpirajo večina občin ustanoviteljic in zaposleni v lekarnah, izbral za direktorja, ker pa občina ni dala soglasja k imenovanju, ga je dvakrat imenoval za vršilca dolžnosti.

Občina vztraja, da mora dati soglasje za imenovanje tudi v tem primeru, svet trdi, da ne. Primer je že drugič na Višjem sodišču v Mariboru, to je prvič ugodilo pritožbi soboške občine in mnenju, da je soglasje potrebno v obeh primerih in Zajca izbrisalo kot zakonitega zastopnika.

Na tej podlagi občina trdi, da so vprašljive vse pogodbe v vrednosti več milijonov evrov, ki jih je v tem času podpisal Zajc.

Sindikat farmacevtov je v sporočilu za javnost zapisal, da odločno nasprotuje občinskemu poskusu uničenja obstoječega javnega zavoda Pomurske lekarne in ustanovitvi novega, ki bi deloval ob obstoječem in dobro delujočem.

»Tu ne gre več le za nasprotovanje občine direktorju, ampak je pod vprašaj postavljeno neovirano delovanje celega javnega zavoda, ki zaposluje 94 ljudi. Odlok vodi v razgrajevanje Pomurskih lekarn kot regijskega zavoda in gre za željo po izčrpavanju zavoda,« je pojasnil predsednik sindikata Damir Domjan.

Po njegovem mnenju bi oddelitev dela javnega zavoda oziroma ustanovitev novega negativno vplivala na delovna mesta v regiji in poslabšala preskrbo z zdravili, kar je osnovno lekarniško poslanstvo.

Na občini so pojasnili, da sprejem odloka sledi zakonodajnim spremembam in občini omogoča več možnosti za prihodnjo organiziranost lekarniške dejavnosti v mestu. Ob tem Pomurskim lekarnam očitajo sporno poslovanje pri javnem naročanju in navajajo presojo Inštituta za lokalno samoupravo in javna naročila Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ki kaže, da Pomurske lekarne na območju občine ustvarijo skoraj polovico prometa iz naslova javne službe, da zmogljivosti ne izkoriščajo optimalno in da izkazujejo najnižji presežek prihodkov nad odhodki med vsemi primerjanimi lekarnami v Sloveniji.