Več kot 11.000 policistk in policistov trenutno deluje pod zastavo Združenih narodov, in sicer na 16 mirovnih misijah, kar pomeni, da so policijske sile Združenih narodov največja in najbolj raznolika svetovna policijska služba. Ti policijski strokovnjaki svojim kolegom iz države gostiteljice ponujajo celovito paleto ključnih operativnih nalog in podporo za gradnjo njihove zmogljivosti. Pomagajo pri zagotavljanju osnovne javne varnosti.

Policijske sile Združenih narodov prav tako pomagajo državam, ki se postavljajo na noge po konfliktih, da ponovno zgradijo svoje službe in institucije za kazenski pregon. Policijska enota na mirovni misiji Združenih narodov v Liberiji je prispevala k miroljubnim volitvam in prenosu moči v tej zahodnoafriški državi, in sicer s podporo celovite reforme nacionalne liberijske policije in postavitvijo Liberije na pozitivno pot v prihodnost. Policijske sile Združenih narodov pomagajo pri gradnji operativnih zmogljivosti v krajih, kot je Darfur, kjer smo izvedli 80 usposabljanj za 720 policijskih prostovoljcev iz kampov za notranje razseljene osebe. V zadnjih 12 mesecih so policijske sile Združenih narodov izvedle več kot 25 seminarjev za ozaveščanje in usposabljanje o spolnem nasilju in zlorabah, in sicer za ženske v Srednjeafriški republiki, ter usposobili 179 malijskih policijskih kolegov za preiskave kaznivih dejanj, povezanih s spolnimi zlorabami in tovrstnim nasiljem. Policijske sile Združenih narodov ščitijo, pomagajo in gradijo zmogljivosti.

Vzpostavitev trajnostnega upravljanja in ponovna vzpostavitev pravne države sta ključna elementa trajnega miru in varnosti. Cilj trajnostnega razvoja 16, ki govori o miru, pravičnosti in močnih institucijah, poudarja, da morajo vse države članice zagotavljati ustrezen dostop do pravnega varstva in pravne države, da odpravijo zlorabe človekovih pravic, med drugim nasilje, terorizem, diskriminacijo in organizirani kriminal. To je zelo počasen in težek proces, vendar je ključnega pomena za preprečevanje konfliktov in ohranjanje miru. V odsotnosti pravne države ne moremo doseči trajnostne človekove varnosti ter gospodarskega in družbenega razvoja.

Policijske sile Združenih narodov od svojih partnerjev potrebujejo pomoč. Od držav članic potrebujemo podporo pri naših prizadevanjih, da zagotovimo več policistov s specializiranimi veščinami in znanji. Lekcije s terena so pokazale, da potrebujemo več policistk in več virov. Oboje je ključnega pomena, da lahko policijske sile Združenih narodov še hitreje uresničujejo strateški okvir za delovanje mednarodnih policijskih sil za ohranjanje miru, ki je naša globalna doktrina za reševanje sodobnih potreb mednarodnih policijskih sil.

Policijske sile Združenih narodov imajo ključno vlogo pri ohranjanju varnih skupnosti po vsem svetu, kar je tudi naloga držav članic. Naše policijske sile so v zadnjih petdesetih letih doživele dramatično preobrazbo. Od prve namestitve leta 1960 naprej, in sicer na mirovni misiji Združenih narodov v Kongu, so te misije postale v devetdesetih letih precej kompleksnejše in večdimenzionalne, dandanes pa so še bolj dinamične. V teh zapletenih in nepredvidljivih scenarijih je ena stvar povsem gotova: policijske sile Združenih narodov bodo še naprej igrale pomembno vlogo pri doseganju mednarodnega miru in varnosti v prihodnjih letih.

Luís Carrilho je policijski svetovalec Združenih narodov. Pred tem je bil policijski komisar Združenih narodov v Srednjeafriški republiki, na Haitiju in v Vzhodnem Timorju.