Mestna občina Ljubljana namerava dati novo življenje kopališču Vevče, ki je že leta prepuščeno zaraščanju in propadanju. Kot je na minuli seji mestnega sveta dejal ljubljanski župan Zoran Janković, so pogovori o odkupu kopališča že tako napredovali, da še v tem mesecu pričakuje sklenitev odkupne pogodbe. Lastnik večine zemljišč na območju kopališča Vevče je družba Salomon, ki jo prek družbe Eurofit obvladuje družina Odlazek.

Kakšna bo odkupna cena, Janković mestnim svetnikom ni razkril. V rebalansu proračuna občine za letos, sprejetem v ponedeljek, je za nakup zemljišč na območju kopališča Vevče zagotovljenih le 463.250 evrov. Znesek predvidenih sredstev za odkup zemljišč je nekoliko nizek, saj denimo že cenitev geodetske uprave Salomonove nepremičnine na območju kopališča Vevče ocenjujejo na več kot 650.000 evrov. Za prihodnje leto ljubljanski proračun ne predvideva sredstev za odkup zemljišč, temveč je znesek 304.400 evrov rezerviran za pripravo projektne dokumentacije, začetek gradbenih del in investicijski nadzor.

Večino od nekaj manj kot 2,5 milijona evrov, kolikor je v proračunu občine ovrednoten projekt ureditve kopališča, naj bi občina porabila v letu 2020. Glede na stanje, v kakršnem je kopališče, nas je zanimalo, kaj natančno vključuje ocenjena vrednost 2,5 milijona evrov za projekt. Na odgovor občine še čakamo.

Župan si je želel brezplačnega prenosa lastništva

Janković v preteklosti ni skrival, da bi občina omenjeno kopališče prenovila. Vendar je recimo leta 2013 dejal, da bi občina šla v prenovo le, če bi lastnik kopališča tega na občino prenesel brezplačno. Takrat je bila lastnica družba Krater, ki je trenutno v stečaju, prav tako pa sodi v poslovni krog družine Odlazek. Iz Kraterja so takrat sporočili, da jih takšen dogovor ne zanima, pripravljeni pa naj bi bili kopališče zamenjati za hektar veliko zemljišče na Ljubljanskem barju. Toda takšna menjava se takrat ni zgodila. Glede na vrednost sredstev, ki jih ima občina v proračunu namenjenih odkupu zemljišč, nas je zanimalo, ali sta se občina in družba Salomon pogovarjala tudi o zamenjavi zemljišč. Tudi ta odgovor še čakamo.

Kaže omeniti, da je poslovni imperij Martina Odlazka kopališče Vevče kupil zato, da bi tam gradil stanovanja oziroma poslovne prostore. To potrjuje dejstvo, da je ena od Odlazkovih družb v postopku spreminjanja občinskega prostorskega načrta dala na občino pobudo za spremembo namembnosti območja kopališča iz športnih centrov v stanovanjsko gradnjo. Na občini v takšno spremembo prostorskega načrta niso privolili.

Delili vstopnice za kopališče

Vevško kopališče je sicer ustanovila bližnja Papirnica Vevče, ki je vodo v bazenih segrevala s toploto iz tovarniške toplarne. Voda je tako vedno imela temperaturo med 23 in 25 stopinjami Celzija. Kopališče je bilo v preteklosti kljub oddaljenosti od središča Ljubljane precej obiskano. To niti ni čudno, saj je papirnica denimo leta 1972 svojim zaposlenim in njihovim družinam razdelila približno 1500 stalnih vstopnic, leto pozneje jih je ponudila še nekaterim drugim podjetjem v takratni občini.