Največja deleža izvoza in uvoza od vrednosti BDP je med državami članicami lani izkazoval Luksemburg, katerega izvoz je predvsem zaradi finančnih storitev v luči statusa finančnega središča dosegel 230 odstotkov BDP, uvoz pa 194 odstotkov. Na repu lestvice je bila Italija z 31-odstotnim deležem izvoza in 28-odstotnim deležem uvoza, je objavil statistični urad v izvlečku iz publikacije o statističnem portretu Slovenije v mednarodni skupnosti.

Med zahodnoevropskimi članicami sta Sloveniji najbližji Nizozemska in Belgija, med mlajšimi članicami pa Češka, Litva in Estonija, medtem ko Slovaška nekoliko odstopa navzgor. Nemčija, največji absolutni izvoznik v EU, je lani medtem izvozila za 47,3 odstotka vrednosti skupnega BDP, uvozila pa za 39,6 odstotka.

Najnižjo bruto zakonsko določeno minimalno plačo pa imajo letos v Bolgariji (261 evrov), Litvi (400 evrov) in Romuniji (408 evrov), najvišjo pa v Luksemburgu (1999 evrov) ter na Irskem (1614 evrov) in Nizozemskem (1578 evrov). V Sloveniji je znašala 843 evrov, s čimer se je Slovenija uvrstila na osmo mesto med državami EU. Minimalne plače nimajo določene z zakonom Danska, Ciper, Avstrija, Italija, Finska in Švedska.