Potem ko je konec lanskega leta nekaj staršev javno opozorilo na po njihovem mnenju neprimerne razmere za bivanje otrok v vrtčevski enoti Majer in je po obisku inšpektorja za šolstvo celo grozilo, da bo treba enoto s 30 malčki zapreti, je občina Črnomelj do konca maja uredila vse, kar so ji naložili, tudi otroško igrišče na bližnji zelenici. V vrtcu bodo tako trije oddelki otrok, starih od enega do dveh let, vztrajali predvidoma še kakšni dve leti oziroma do zgraditve novega vrtca na Loki.

Vrtec uredili, kot je naložil inšpektor

Kot smo poročali, so starši občino že dalj časa opozarjali na po njihovem mnenju katastrofalne razmere v vrtcu Majer. Ker se ni nič premaknilo, so v začetku novembra povzdignili glas, na županjo naslovili odprto pismo in podpisovali celo peticijo za zaprtje vrtca. Občina je nato sama naročila inšpekcijski pregled enote. Inšpektor za šolstvo je med drugim ugotovil, da je treba dodatno urediti in razširiti sanitarije za otroke in odrasle, stekla na vratih zaščititi s posebno folijo proti razbitju, zaščititi rebraste radiatorje v igralnicah in na hodniku, bistveno premajhno je bilo tudi zunanje igrišče.

Vrtec v montažnem objektu pri nekdanji vojašnici deluje od 1. decembra 1997. Ker je bil objekt postavljen za druge namene (za potrebe begunskih otrok), bi lahko bil vrtec glede na zakonodajo v njem zgolj začasno, to je 20 let, kar se je izteklo decembra lani. Inšpektor je tako pristojnemu ministrstvu celo predlagal izbris enote iz razvida izvajalcev javno veljavnih programov. Toda ministrstvo je občini nato naložilo, naj pomanjkljivosti odpravi do konca marca, rok za ureditev igrišča pa podaljšalo do konca maja.

»Vse je urejeno, kot je naložil inšpektor. V ureditev igrišča je vrtec vložil okoli 5000 evrov, nabavili smo celo eno igralo več, kot je bilo sprva predvideno. Občina je poskrbela za posek dreves in ureditev terena,« pojasnjuje namestnica ravnateljice vrtca Otona Župančiča Irena Veselič Kos. Celotna investicija, skupaj z vsemi posegi v notranjosti vrtca, tako znaša okoli 20.000 evrov.

Problem predšolske vzgoje dodatno otežilo še nedavno neurje

Medtem se občina loteva gradnje novega vrtca na Loki. Po besedah županje Mojce Čemas Stjepanovič naj bi prav v teh dneh objavili razpis za zasebnega partnerja. Če ne bo večjih zapletov pri izbiri izvajalca, bi se lahko otroci v vrtec vselili že v šolskem letu 2019/2020. Vrtec na Loki bo imel 14 oddelkov. Bo pa morala občina temeljito premisliti, kako bo izpeljala predšolsko varstvo med samo gradnjo. Predvideno je namreč, da bi stari montažni del vrtca na Loki s petimi oddelki porušili in na njegovem mestu zgradili novega desetoddelčnega ter ga povezali z obstoječim delom, v katerem delujejo štirje oddelki. Ena od najbolj verjetnih možnosti je začasna selitev malčkov v prostore dijaškega doma, ki pa jih bo treba še nekoliko prilagoditi.

Veliko težavo s predšolskim varstvom otrok pa je občini dodatno povzročilo še nedavno neurje, ki je povsem uničilo streho na starem delu vrtca Čardak. Voda, ki je pronicala v objekt, je uničila stropove, stene, tla. Po prvih ocenah je škode za 150.000 evrov. Tako je vodstvo vrtca že zaprosilo starše, naj do nadaljnjega čim več otrok obdržijo doma. »Upamo, da nam bo država prisluhnila in nam čim prej pomagala. Vsekakor si želimo stari del vrtca sanirati do jeseni,« nam je včeraj, ko smo jo ujeli ravno med sestankom v Ljubljani, povedala županja.