Poleg igrišč je sedem miz s klopmi, zasadili so tudi drevored in javni sadovnjak, v katerem raste 64 sadnih dreves. Ob novem parku pa nekateri pogrešajo urejeno stranišče. »Park Muste je zelo obiskan. Vedno je polno otrok in ti morajo pogosto na stranišče,« je mestno občino na portalu Pobude meščanov opozoril občan in dodal, da zdaj starši zagato rešujejo tako, da otroke peljejo na travnik ob Ljubljanici.

»Tam je sprehajalna pot in prav nič ni prijeten sprehod mimo in pogled na odvržene umazane robčke,« je še izpostavil avtor zapisa. Na občini so v odgovoru na pobudo zapisali, da na javnih otroških igriščih prenosnih stranišč ne nameščajo.

»V okviru parka Muste nadaljujemo urejanje brežin ob Ljubljanici, leta 2020 pa bomo začeli tudi izvedbo mostu čez Ljubljanico. Vse dodatne namestitve opreme bodo izvedene sočasno z gradnjo mostu,« so še dodali na občini. Ali bodo v sklopu »dodatne namestitve opreme« uredili tudi stranišče, niso navedli.