Pri občasnem spremljanju tujih medijskih poročil smo zasledili, da je mesto Dubrovnik v južni Dalmaciji na Hrvaškem sprejelo sklep, da bo stari del mestnega jedra oskrbelo s toplotno energijo, pridobljeno z rabo energije morja, seveda s posredovanjem toplotnih črpalk. Z uvedbo takšnega ogrevanja bo prepovedana raba fosilnih energentov, kar jim pomeni korak naprej k energetski neodvisnosti in približevanje k sprejetemu svetovnemu sporazumu o zmanjševanju vplivov na klimatske spremembe. Seveda to istočasno pomeni za meščane izboljšanje kakovosti ozračja nad mestom Dubrovnik in manjše obratovalne stroške. Seveda bodo istočasno imeli tudi možnost hlajenja s toplotnimi črpalkami v poletnem času. Najzahtevnejše delo pa jih čaka z uvedbo daljinskega ogrevanja zaradi spoštovanja zgodovine nastanka mesta in ohranjanje vedut svojega mesta. Za vzor jim je zdravilišče v sosednjem mestu, ki se že 30 let ogreva z rabo energije morja.

Pismo pišemo kot spodbudo slovenskim občinam na obali, kjer se večinoma ogrevajo z rabo kurilnega olja in utekočinjenega naftnega plina. Nesporno imajo vse slovenske občine na obali dostop do energije morja in pred njimi je izvolitev ali potrditev obstoječih županov z novimi volilnimi delovnimi programi. Razlogi za uvajanje rabe energije morja pa so enaki kot za mesto Dubrovnik.

Božo Dukić, ZENS