Javno igrišče Osnovne šole (OŠ) Toneta Čufarja v središču prestolnice ni namenjeno samo tamkajšnjim šolarjem, v popoldanskih urah ga odprejo tudi za druge okoliške otroke. Ograjeno igrišče zaradi obilo naravne sence velja za posebej prijetno zbirališče predvsem v poznopomladanskih in poletnih mesecih, a letošnjo sezono večinoma sameva. Zaradi snega in dotrajanosti so najmlajšim namenjena igrala letošnjo pomlad razglasili za nevarna in jih v celoti odstranili.

V osnovni šoli in Mestni občini Ljubljana potrjujejo, da prenovo igralnega dela načrtujejo med prihajajočimi poletnimi počitnicami. Šolarji (pa tudi drugi otroci) bodo posodobljeno igrišče lahko preizkusili že v začetku novega šolskega leta. Pri izbiri novih igral so upoštevali, da igrišče uporabljajo tako predšolski kot šolski otroci razredne stopnje, ustrezajo tudi najvišjim varnostnim in okoljskim standardom, zagotavljajo na občini. V rebalansu letošnjega proračuna občine je za prenovo igrišča predvidenih 60.000 evrov.

Uporabniki šolskega igrišča se strinjajo, da obnovo zaradi dotrajanega asfalta potrebujeta tudi košarkarsko in nogometno igrišče, a teh sanacij v prihodnjem letu še ni v načrtu. Ravnateljica mag. Tanja Grünfeld dodaja, da bodo med počitnicami posodobili še osvetljavo v šolskih avlah in prebelili stene. Podatki iz rebalansa proračuna kažejo, da bodo ta dela stala 48.000 evrov.

Potrebe gibalno oviranih upoštevajo sproti

Osnovna šola Toneta Čufarja zaradi urejene klančine ob vhodu v šolo velja za prijazno gibalno oviranim, tega pa ne moremo trditi za šolsko igrišče. V popoldanskem času je dostop na javno igrišče večinoma omogočen le skozi ozka kovinska vrtljiva vrata, skozi katera je gibalno oviranim osebam oziroma otroškim vozičkom dostop močno otežen ali kar onemogočen. Ravnateljica obljublja, da bodo o težavi razmislili in se pozanimali, kako se s podobnimi težavami spopadajo na drugih osnovnih šolah. Na občini, kjer se hvalijo z mednarodnimi priznanji za mesto, prijazno gibalno oviranim osebam, pravijo, da tovrstne arhitekturne ovire odpravljajo sproti in glede na potrebe učencev, tovrstne prilagoditve pa so vključene v vse večje načrtovane sanacije šol.