V občini Ig bodo jutri odprli novozgrajena protipoplavna nasipa in armiranobetonski zid ob objektu na naslovu Brest 36. Eden od protipoplavnih nasipov je zgrajen zahodno od naselja Brest, drugi pa pri naselju Tomišelj. Omenjena nasipa bosta pred poplavljanjem reke Iške zavarovala približno 110 objektov v naseljih Brest, Tomišelj in Matena, ki so bili doslej poplavljeni že ob poplavah s povratno dobo približno deset let.

Torkovega dogodka na Igu se bo udeležila tudi ministrica za okolje in prostor v odstopu Irena Majcen, saj je občina ta projekt uresničila ob pomoči ministrstva. Župan Janez Cimperman in Majcnova sta namreč maja lani podpisala sporazum o sofinanciranju tega projekta. Z njim so se dogovorili, da občina Ig zagotovi denar za pripravo strokovnih podlag in projektne dokumentacije, ministrstvo pa je plačalo izvedbo dejanskih ukrepov. Gradbena dela, ki sta jih opravila Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj in Hidrotehnik, so stala nekaj manj kot 408.900 evrov.

Protipoplavni nasip v bližini Tomišlja je dolg približno 175 metrov, nasip v Brestu pa približno 750 metrov. Njuna višina se giba med enim ter enim metrom in pol, so sporočili z ižanske občine. Kot so pred časom pojasnili na občini Ig, bo z gradnjo protipoplavnih zidov poplavna voda, namesto da bi po krajši poti tekla skozi naselji Brest in Mateno ter skozi del Tomišlja, zdaj tekla po nekoliko daljši poti mimo vasi.

Želijo si celovitega reševanja Ljubljanskega barja

Velja spomniti, ob napovedani gradnji protipoplavnih nasipov v ižanski občini so prebivalci ljubljanskih vasi Lipe in Črna vas opozorili, da jih skrbi, kako bo gradnja teh nasipov vplivala na njihovo varnost, saj tudi njihove domove ogrožajo poplave. V civilni iniciativi Črna vas in Lipe so izrazili bojazen, da bi zaradi teh protipoplavnih ukrepov v občini Ig poplavna voda hitreje pritekala v smeri njihovih vasi oziroma da bo počasneje odtekala. Na ižanski občini so takrat odgovorili, da bosta nasipa zgrajena daleč od struge Iške in bosta »samo preusmerjala poplavo mimo vasi Tomišelj ter mimo vasi Brest in Matena in na noben način ne bosta vplivala na poplavno varnost Lip in Črne vasi«. Črnovaščani in stanovalci Lip so takrat poudarili še, da ne nasprotujejo zavarovanju ižanskih naselij pred poplavami, temveč da si želijo ukrepov, ki bi celovito reševali problematiko poplav na celotnem urbaniziranem delu Ljubljanskega barja. Ta poziv se zdi smiseln tudi občini Ig, saj so nam pred časom povedali, da bi bilo v prihodnosti »smiselno izdelati celovit model širšega območja (celotnega barja in pritokov), ki bi zagotovo dal odgovore na odprta vprašanja, odpravil dvome prizadetih prebivalcev ter dal vpogled v možne rešitve problematik«.