čeprav se zavedamo, da trenutno na ministrstvu za zdravje opravljate le še tekoče posle, vas vseeno pozivamo, da nam prisluhnete in naredite vse za takojšnje reševanje številnih nakopičenih težav v zdravstveni negi (ZN). S problematiko ste bili sprotno seznanjeni ves čas vašega ministrovanja in tudi zato pričakujemo od vas, da končno naredite nekaj za področje zdravstvene nege in zaposlene v tej dejavnosti. Imamo torej »zaostale« in »tekoče« težave, ki so vse skupaj potrebne takojšnih rešitev.

Medicinske sestre in zdravstveni tehniki smo najštevilnejša skupina zaposlenih v zdravstveni dejavnosti, in to ne glede na to, na katerem nivoju zdravstvene oskrbe delujemo.

Že leta opozarjamo na težave zaradi preobremenjenosti, kar je posledica zastarelih standardov in normativov, pomanjkanja kadra ter nenehnih dodatnih nalog, ki se nam nalagajo vedno znova. Kljub vašim obljubam o sprejetju kadrovskih normativov in standardov in ne glede na to, da smo že novembra 2017 imenovali skupino za odpiranje kolektivne pogodbe za ZN ter imeli prvi sestanek na MZ, se doslej še ni zgodilo nič, temveč ste ves čas samo iskali izgovore. Danes in iz dneva v dan je zgolj še huje, kot je bilo, saj se zaposleni v ZN dnevno srečujemo z odhodi medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, bodisi v tujino ali iz poklica ZN. Najhuje pa je, da odhajajo kolegice in kolegi z najzahtevnejših delovišč, in to iz vseh slovenskih bolnišnic. Teh medicinskih sester se ne da preprosto nadomestiti »čez noč« z novozaposlenimi, saj je proces njihovega usposabljanja in dodatnega izobraževanja zelo dolg in naporen.

Se zavedate, da vse skupaj postaja zelo nevarno, saj ponekod niso več zagotovljeni niti minimalni delovni pogoji niti minimalno število kadra za izvajanje varne in kakovostne ZN?! Da o dostojnem plačilu za opravljeno delo niti ne govorimo. Tu je še na tisoče nadur, ki niso plačane. Vam je res tako vseeno za uporabnike naših storitev, če vam je očitno že za medicinske sestre in ostale zaposlene v zdravstveni negi? Torej težave se samo stopnjujejo in kopičijo, rešitev pa ni videti.

Na vašem ministrstvu predolgo čakajo na priznanje že zdavnaj pripravljeni standardi in normativi zdravstvene in babiške nege, enako tudi kompetence in poklicne aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege, ki bi naj služile za podlago implementaciji 38. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti. Prav tako čaka na sprejem pravilnik o organizaciji ZN v javnih zavodih. Vsem omenjenim aktom je dal zeleno luč tudi RSKZN, ki je najvišji posvetovalni organ MZ. Mi pa še vedno čakamo, morda zgolj zato, ker opravljate samo tekoče posle. So pereče težave, s katerimi se srečujejo slovensko prebivalstvo in zaposleni v zdravstveni negi, za vas tako daleč stran od tekočih zadev?

Kljub vsemu se zaposleni v ZN trudimo opravljati svoje delo strokovno in humano, ne glede na okoliščine, v katerih delamo, vendar se bojimo, da boste s svojo neaktivnostjo in ignoranco povzročili nepopravljivo škodo stroki ZN oziroma, še huje, našim uporabnikom. S tem tudi prevzemate odgovornost za morebitne neljube dogodke, tudi najhujše.

Da bi se izognili kolapsu sistema in dodatnim zapletom pri opravljanju našega dela, vas zaposleni v ZN pozivamo, da brez nadaljnjega odlašanja pristopite k reševanju problemov. Prav tako vas obveščamo, da SDZNS ni preklical stavke, ampak jo je ob začetku pogajanj samo zamrznil. Na naslednji seji našega republiškega odbora, ki bo 19. junija 2018, bomo tako primorani znova razpravljati o odmrznitvi stavke medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov.

V upanju na vaš hiter odziv vas lepo pozdravljam.

Slavica Mencingar, diplomirana medicinska sestra, predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS)