Zbornica - Zveza kot strokovno, nevladno in nepridobitno združenje, ki ima več kot 15.000 članov – medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov in bolničarjev negovalcev –, z njo prvič v zgodovini predstavlja razvoj zdravstvene nege na Slovenskem.

Urednice in soavtorice knjige Irena Keršič, Darinka Klemenc, Marjeta Berkopec, Andreja Mihelič Zajec in Zdenka Seničar in več kot 70 drugih avtorjev na več kot 300 straneh pričajo o bogati zgodovini zdravstvene nege in krovne organizacije medicinskih sester. Ta je preživela številne spremembe, a je razen druge svetovne vojne pri njenem delovanju in razvoju ni nič ustavilo. Publikacija je razdeljena na več poglavij, v katerih so zaobjeti ključni dogodki, področja in posamezniki, ki so v devetih desetletjih dodajali vsebino in obliko dogajanju v stanovski organizaciji in stroki zdravstvene nege nasploh.