Svet Evropske centralne banke (ECB) je tako izpolnil pričakovanja trgov in nakazal postopen umik iz programa t. i. kvantitativnega sproščanja, ki ga je zagnal leta 2015. Program, ki ga izvajajo centralne banke evrskega območja, se je sprva začel z mesečnimi odkupi v višini 60 milijard evrov, marca 2016 se je nato zgornja meja mesečnih nakupov zvišala na 80 milijard evrov, aprila 2017 se je spet spustila na 60 milijard, z letošnjim letom pa upadla na 30 milijard evrov. Svet ECB je program vmes tudi večkrat podaljšal.

Danes se je osrednji organ denarne politike območja evra odločil, da do konca septembra zgornja meja mesečnih nakupov ostane na ravni 30 milijard evrov, za naprej pa je izrazil pričakovanje, da se bo za obdobje do konca decembra meja zmanjšala na 15 milijard evrov, s koncem leta pa naj bi centralne banke z novimi nakupi v okviru programa prenehale. Ob tem je izrazil namero po ohranitvi prakse, ko centralne banke evrosistema prejeta sredstva od zapadlih glavnic na podlagi imetništva vrednostnih papirjev iz programa reinvestirajo v nove nakupe, in to toliko časa, kolikor bo treba za ohranjanje ustrezne likvidnosti v bančnem sistemu in izdatne monetarne stimulacije.

Obrestne mere so tudi danes zgodovinsko nizke

Obrestne mere v območju z evrom tudi po današnjem zasedanju medtem ostajajo na zgodovinsko nizkih ravneh. Ključna obrestna mera ostaja pri nič odstotkih, obrestna mera za deponiranje presežne likvidnosti bank znaša -0,40 odstotka, obrestna mera za mejno posojanje pa 0,25 odstotka. Je pa svet ECB tokrat prvič jasno izrazil pričakovanje, da naj bi na trenutnih ravneh ostale vsaj do poletja prihodnje leto oz. toliko dolgo, dokler ne bo svet zaznal, da je gibanje inflacija skladno s trenutnimi pričakovanji njene vzdržne krepitve.

Svet ECB je prepričan, da današnje odločitve zagotavljajo zadostno raven ekspanzivne denarne politike, ki bo zagotovila, da se raven letne inflacije postopno in vzdržno približa srednjeročnemu cilju, ki je malenkost pod dvema odstotkoma. Več bo na novinarski konferenci povedal predsednik ECB Mario Draghi.