Kot so po seji sporočili z vlade, aneks določa »plačilo do petih odstotkov preseganja programa v specialističnih zunaj bolnišničnih dejavnostih, ki se planirajo v točkah ter operacij karpalnega kanala, operacij sive mrene ter vitreoretinalne kirurgije, programa zobozdravstva za odrasle in zobozdravstva za mladino ter ortodontije«.

»Dodatno se nameni 0,9 milijona evrov za dežurno službo tri in 1,2 milijona evrov za financiranje razlike med urgentnimi centri. Za socialno varstvene zavode in zavode za usposabljanje se nameni 0,6 milijona evrov,« so pojasnili na vladi. Finančni učinki vseh predlogov za leto 2018 tako znašajo omenjenih 10,6 milijona evrov.

Sicer ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), združenje zdravstvenih zavodov, zdravniška zbornica, lekarniška zbornica, skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, skupnost socialnih zavodov in skupnost organizacij za usposabljanje vsako leto na podlagi določb 63. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju sprejmejo splošni dogovor.