Zbral je 51,88 odstotka glasov, ta čas vodilni prorektor na univerzi Oplotnik pa 48,12 odstotka. Za rednega profesorja na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, ki je bil edini »opozicijski« kandidat, je bila ključna zmagovalna okoliščina ta, da so letošnje predčasne rektorske volitve potekale v skladu s spremenjeno zakonodajo in statutom, ki je volilno pravico prvič podelil tudi nepedagoškim delavcem in vsem študentom.

Če je za Oplotnika, profesorja na ekonomsko-poslovni fakulteti, glasovala večina visokošolskega kadra, je Kačič zbral večino glasov v preostalih dveh skupinah. Visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci prispevajo 60 odstotkov glasov, študenti in nepedagoški delavci pa po 20 odstotkov glasov. Če bo izid drugega kroga tudi uradno potrjen, bo Kačič deveti rektor Univerze v Mariboru.

»Te volitve so bile tudi nekakšno izrekanje o dosedanjem vodenju univerze,« je razplet komentirala Marija Javornik Krečič, predsednica Visokošolskega sindikata na Univerzi v Mariboru. »In univerzitetna skupnost je povedala svoje. Tudi to je pomembno sporočilo novemu rektorju.«