»Začasno skladiščene bale odpadkov v Študi bomo prek posrednikov izvozili na termično izrabo v tujino,« je po tem, ko so okoljski inšpektorji odredili, da morajo začasno skladiščene odpadke iz Štude še ta mesec odstraniti, povedal strokovni sodelavec Publikusa Gregor Kranjec.

Ker si ne želijo zaostrovati odnosov z lokalno skupnostjo, ne bodo ukrepali niti zoper občane, ki so se hoteli v Študi in zbirnem centru v Suhadolah prepričati, kaj se skriva v balah, ter jih pri tem namerno poškodovali, je še dejal Kranjec. Poudaril je, da balirani odpadki, ki so po dogodkih v Študi dvignili na noge tudi krajane Komende in Mengša, ki prav tako nasprotujejo skladiščenju baliranih odpadkov v Suhadolah, niso nevarni. »Gre za popolnoma nenevarne plastične materiale, ki niso primerni za predelavo oziroma recikliranje in nastajajo pri sortiranju mešane odpadne embalaže, ki jo občani odlagajo v tipske posode z rumenim pokrovom. Edina končna oskrba tovrstnih odpadkov je energetska izraba oziroma pridobivanje toplote in elektrike,« je pojasnil in dodal, da so ti nenevarni odpadki še dodatno oviti v folijo, ki preprečuje njihov stik s padavinskimi vodami in morebiten nastanek izcednih voda, izhajanje emisij vonjav in raznašanje odpadkov v okolje zaradi vetra.

Lastna sežigalnica

Zaradi strukture materiala je po njegovih besedah v celoti izključena tudi možnost samovžiga. Takšen sistem skladiščenja odpadkov pa je običajen tudi drugod po Evropi, je jasen Kranjec, ki državi očita, da ne obvladuje sistema ravnanja z odpadno embalažo in ne izvaja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov. »Zato so se v Publikusu odločili investirati v gradnjo lastnega termičnega objekta, ki pa ne bo na širšem območju občin domžalskega bazena,« je skopo razkril načrte in dodal, da bodo zanje potrebovali dovoljenje države in pozitivno mnenje lokalne skupnosti.

Cene poletele v nebo

Reševanje širše problematike, ki zajema tudi približno 6000 ton že nakopičenih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Suhadole, je Kranjec nedavno predstavil tudi županom sosednjih občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin in Komenda. Dejal je, da bodo problematiko na kratki rok rešili z že omenjenim odvozom na termično obdelavo v tujino, za kar se že dogovarjajo s tremi podjetji. Veliko pričakujejo tudi od nove balirne naprave, ki so jo kupili prejšnji mesec. Ta odpadkov ne bo le dodatno zaščitila, marveč tudi prepolovila potrebne površine za njihovo skladiščenje.

Na daljši rok pa bodo problematiko rešili z lastno termično napravo, s pomočjo katere bodo s sosežigom odpadkov sami pridobivali električno in toplotno energijo, je Kranjec razložil tudi županom. Ob tem ni skrival, da so cene za prevzem naših odpadkov po tistem, ko so tuji upravljalci objektov za energetsko izrabo prepoznali stisko slovenskih centrov za obdelavo odpadkov, poskočile v nebo.