Aktualna dokapitalizacija hranilnice Lon, v kateri so vpisali skupno 50 odstotkov novih delnic, je bila po Racmanovem mnenju nezakonita. Izpeljali so jo v dveh krogih, pri čemer je bil drugi krog, v katerem je delnice vpisal irski sklad Kylin Prime Capital, večkrat podaljšan.

Racman je prepričan, da bi morali nove delnice v drugem krogu ponuditi obstoječim delničarjem. Kot navaja Siol, so v prvem krogu delnice vpisovala predvsem podjetja, povezana z Racmanom. Tudi sicer nanje letijo očitki o usklajenem delovanju, za kar nimajo dovoljenja regulatorja. Uradno delujejo nepovezano in samostojno, a so med njimi po navedbah portala jasne poslovne in sorodstvene vezi.

Če bi jim s tožbo uspelo, bi lahko ogrozili sanacijo hranilnice, ki jo je zahtevala Banka Slovenije. Septembra lani so namreč v Lonu prejeli odredbo Banke Slovenije, v kateri je zaradi neizpolnjevanja kapitalskih zahtev zahtevala zagotovitev dodatnega kapitala. Hranilnica ima namreč nižji količnik kapitala kot preostale slovenske banke, ki v tem času ustvarjajo visoke dobičke.

Na redni skupščini tudi o imenovanju Žmavca

Na redni skupščini, ki bo 9. julija, bodo delničarji odločali tudi o predlogu, da se v nadzorni svet Lona imenuje Franca Žmavca, ki je po navedbah Siola tesno poslovno povezan z Racmanom. Na aprilski skupščini pa so izglasovali imenovanje posebnega revizorja, ki bo preveril nekatere domnevno sporne posle. V ospredju revizije, ki jo bo opravila družba Baker Tilly Evidas, so okoliščine gradnje nove poslovne stavbe v Kranju in propadli projekt prodaje kriptožetonov.

Irski sklad Kylin Prime Fund, ki naj bi postal novi lastnik Lona, naj bi upravljal s sredstvi azijskih vlagateljev, pri poslu v Sloveniji pa ga zastopa odvetniška pisarna Miro Senica. Senica je v imenu sklada, ki ga vodi kitajski podjetnik Kai Dai, vplačal dva milijona evrov sredstev in mu zagotovil 19-odstotni delež v Lonu.

Po tistem so se začeli pogovori s preostalimi večjimi lastniki, ki bi jim bili pripravljeni prodati deleže. Da dobi dovoljenje Banke Slovenije za pridobitev kvalificiranega deleža v Lonu, ima irski sklad manj kot mesec dni časa, še piše Siol.