Na občini Borovnica že nekaj časa razmišljajo, kako privabiti več obiskovalcev v svoje kraje. To naj bi jim uspelo s kolesarskimi in pohodniškimi povezavami ter z zgodbo južne železnice, ki so jo v 19. stoletju speljali tudi skozi Borovnico in je še vedno najpomembnejša prometna povezava za tamkajšnje občane. V tem kontekstu so predstavili idejno zasnovo oživitve opuščene trase proge Preserje–Borovnica, ki so jo pod mentorstvom arhitekta Roka Žnidariča pripravili študentje fakultete za arhitekturo. V njihovi zasnovi so razgledni stolpi, mostovi, počivališča in hortikulturna ureditev kolesarsko-pohodniške povezave.

Če bo pot zgrajena, se bodo kolesarji in pohodniki lahko vživeli v železniško in preostalo kulturno dediščino, obenem pa se bodo lahko naužili narave. Arhitekti so predvideli, da bi se pot začela s stolpom na železniški postaji v Preserjah, končala pa prav tako s stolpom ob porušenem borovniškem viaduktu. Tako bi se lahko razgledali po Ljubljanskem barju in okoliških hribih. Projekt med drugim predvideva preboj ob železniški progi pod cesto iz spodnjega v zgodnji del naselja Prevalje in nov most za kolesarje ter pešce med Goričico in Pakim. Mladi arhitekti so narisali tudi razgledno ploščad, ki bi se nadaljevala v urejeno počivališče.

Projekt naj bi stal več kot pol milijona evrov

Kdaj se bo iz zasnove razvil gradbeni projekt, za zdaj ostaja nejasno. To je odvisno predvsem od tega, ali bo občini uspelo zagotoviti finančna sredstva. »Če bi imeli denar, bi bilo izvedljivo vse. Občina kakšnih formalnih težav, na primer, da ne bi bila lastnica parcel, nima,« je dejal višji svetovalec za razvoj in razvojne projekte na borovniški občini Andrej Klemenc, ki pravi, da bodo v naslednji fazi skušali priti do projekta z oceno, koliko bi gradnja stala.

Po grobih ocenah predvidevajo, da bi za osnovno izvedbo potrebovali od 500.000 do 600.000 evrov, če bi hoteli izvesti celotno idejno zasnovo s stolpoma in počivališčem, pa bi stroški predvidoma narasli in bi znašali od 800.000 do milijon evrov.

Borovnica bi se povezala z Ljubljano

Sicer si na Borovnici prizadevajo, da bi zgradili več kolesarskih poti. Kot pravi Klemenc, so v Ljubljanski kolesarski mreži ocenili, da bi na Ljubljanskem barju lahko vzpostavili 180 kilometrov kolesarskih poti, če bi zgradili manjkajoče povezave in ključne premostitve Ljubljanice, Borovniščice in drugih rek. »To bi stalo šest milijonov evrov. Osnovna težava je v tem, da bi morala vsaka občina na svojem terenu sama financirati to kolesarsko mrežo. Borovnica bi morala na primer plačati milijon, ljubljanska občina pa milijon evrov in pol,« je dejal in dodal, da bi bilo primerneje, če bi našli način financiranja, ki bi bil sorazmeren s tem, katere občine oziroma njihovi občani bi imeli več koristi.

Sicer si želijo tudi neposredne kolesarske povezave z Ljubljano. Klemenc pravi, da je pri povezovanju med Ljubljano in Borovnico težava, da občina Brezovica ne kaže interesa za to, kajti kohezijska sredstva potrebuje za druge stvari, predvsem za gradnjo kanalizacije. »Med Ljubljano in Borovnico je dvajset kilometrov, od tega jih gre dvanajst skozi občino Brezovica. Če ni sodelovanja Brezovice, pa projekta ne moremo izpeljati,« je dejal Klemenc.