Evroposlanci so pravila, o katerih sta se Svet EU in parlament dogovorila novembra lani, podprli s 558 glasovi za, 71 proti in 48 vzdržanimi glasovi. Nova pravila predvidevajo takšno konstrukcijo in oblikovanje dronov, ki bosta omogočala njihovo varno upravljanje. Glede na težo dronov lahko pravila v skladu z oceno tveganja predpišejo tudi dodatno opremo, kot so sistemi za avtomatsko pristajanje - če operater izgubi nadzor nad napravo - ali sistemi za izogibanje trčenju v zraku.

Predlog uredbe z novimi pravili predvideva, da bodo morali operaterji poznati vsa pravila, ki veljajo zanje, in biti sposobni varno upravljati drone brez ogrožanja ljudi in ostalih uporabnikov zračnega prostora. Operaterji bodo morali za upravljanje določenih kategorij naprav opraviti predhodno usposabljanje. Za lažje preiskave morebitnih nesreč bodo morali biti operaterji in droni registrirani v nacionalnih registrih, izjema bodo le najmanjši droni.

Evropska komisija bo morala tudi pripraviti predloge o najvišji še dovoljeni višini leta in oddaljenosti od operaterja ter o tem, za katere letalske operacije in tipe letalnikov bodo morali operaterji pridobiti dodatna dovoljenja zaradi morebitnega večjega tveganja. Prav tako naj bi se na ravni unije določilo, kateri operaterji bodo morali opraviti dodatna usposabljanja in registracije, ter kateri droni bodo potrebovali dodatno varnostno opremo.

Pravila za drone, lažje od 150 kilogramov, so trenutno v pristojnosti nacionalnih organov, zato za njihove proizvajalce in uporabnike po EU veljajo različne zahteve glede varnostne in druge usposobljenosti operaterjev ter opreme naprav. Različna pravila pa pomenijo večja tveganja.