Na ljubljanski mestni občini so med ceste, ki jih nameravajo začeti prenavljati še letos, vključili tudi odsek Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, del te prenove pa je tudi obnova Ulice Josipine Turnograjske. Razpis za izbiro izvajalca prenove so na občini že objavili, do konca maja pa so se na razpis prijavila štiri podjetja. Za prenovo se tako potegujejo ljubljanska podjetja KPL, GP Krk in Hidrotehnik ter primorski Kolektor CPG Nova Gorica. Kandidati bodo zdaj oddali prvo ponudbeno ceno, potem pa bodo sledila pogajanja.

Ohranili bodo Ravnikarjevo ureditev

Kot je razvidno že iz razpisne dokumentacije, bo po prenovi na delu Erjavčeve ceste med Prešernovo cesto in Igriško ulico urejeno območje za pešce, hkrati pa bo ta odsek tudi dovozna cesta za občasen dovoz večjih gospodarskih vozil do Cankarjevega doma, kot je denimo dostava scenografije in glasbil. Izbrani izvajalec bo moral postaviti tudi novo čuvajnico pred predsedniško palačo in novo cestno razsvetljavo. Na delu ceste od Igriške ulice do Slovenske ceste bo občina ohranila štirinajst parkirnih mest, ob pločniku pa načrtujejo zasaditev drevoreda.

Ureditev Erjavčeve ceste je zamisel arhitekta Edvarda Ravnikarja in dopolnjuje njegovo ureditev bližnjega Cankarjevega doma in Trga republike, zato na občini želijo, da cesta tudi po prenovi ohrani dobršen del ureditve, kot si jo je zamislil priznani arhitekt. »Karakter ceste se v največji možni meri ohrani, in sicer tako da se večinoma ohrani tlakovanje v sedanji obliki s poudarjenimi vzdolžnimi pasovi, ki so tlakovani z granitnimi kockami. Izjema je tlakovanje trga pred predsedniško palačo s kamnitimi ploščami v pasovih, ki poudari pomembnost tega prostora,« občina navaja v razpisni dokumentaciji.

Za obnovo evropski in državni denar

Gradbinci bodo morali dela končati v približno desetih mesecih od podpisa pogodbe, dela pa bodo morali prilagoditi tako, da bo predvideni program v Cankarjevem domu potekal čim bolj nemoteno. Še preden bodo začeli obnovo, bodo območje Erjavčeve ceste raziskali arheologi.

Po prvotnih ocenah občine vrednost projekta znaša 1,8 milijona evrov. Občina je za projekt pridobila predvidoma 432.000 evrov evropskih kohezijskih sredstev, 76.000 evrov bo za prenovo prispevala država iz državnega proračuna. Kot investitorja pri projektu z občino sodelujeta še javni podjetji Vodovod-Kanalizacija in Energetika Ljubljana, ki bosta financirali obnovo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja oziroma plinovodnega in vročevodnega omrežja.