Odzvali ste se na mojo trditev, da je, odkar pomnim, večina vsega, povezanega z zdravstvom, v rokah zdravnikov. Za to, da bi argumentirali svojo trditev, ste izbrali področje in obdobje, za katero ste smatrali, da vam bo prineslo največ uspeha. Citiram: »Zaradi objektivne informacije javnosti naj mu osvežim spomin. Od osamosvojitve dalje, da ne grem bolj v preteklost, je zdravstvo vodilo trinajst ministrov. Od teh je bilo sedem zdravnikov in šest nezdravnikov. Na čelu ZZZS pa je bil od leta 1991 zgolj en zdravnik.«

Vaše »objektivno« informiranje, dr. Fortuna, lahko pogledamo še bolj objektivno. Približno dobrih 70 odstotkov časa so ministrstvu za zdravje ministrovali ministri iz zdravniških vrst (8 zdravnikov) in približno 30 odstotkov časa (skoraj 9 let) je bil na čelu ZZZS (po vašem zgolj en) zdravnik.

Enakovredno preštevanje ministra, ki je opravil ves mandat, in na primer Karla Erjavca, ki je bil v funkciji ministra tri mesece, neukega bralca zavede. Če pa seštejete čas ministrovanj ali ga navedete v odstotkih, objektivnost dobi podobo, ki je drugačna od tiste, ki jo interpretirate vi:

• dr. Katja Boh: 17. 5. 1990–15. 1. 1992, sociologinja

• dr. Božidar Voljč: 16. 1. 1992–27. 2. 1997, zdravnik

• dr. Marjan Jereb: 27. 1. 1997–7. 6. 2000, zdravnik

• mag. Andrej Bručan: 8. 6. 2000–30. 11. 2000, zdravnik

• dr. Dušan Keber: 30. 11. 2000–3. 12. 2004, zdravnik

• mag. Andrej Bručan: 3. 12. 2004–10. 9. 2007, zdravnik

• Zofija Mazej Kukovič: 11. 9. 2007–21. 11. 2008, elektroničarka

• Borut Miklavčič: 22. 11. 2008–7. 4. 2010, ekonomist

• Dorijan Marušič: 7. 4. 2010–10. 2. 2012, zdravnik

• Tomaž Gantar: 11. 2. 2012–11. 12. 2013, zdravnik

• Karl Erjavec, minister v funkciji ministra za zdravje: 12. 12. 2013–24. 2. 2014

• dr. Alenka Trop Skaza: 25. 2. 2014–15. 4. 2014, zdravnica

• mag. Alenka Bratušek, predsednica vlade v funkciji ministrice za zdravje: 16. 4. 2014–18. 9. 2014

• Milojka Kolar Celarc: 18. 9. 2014–, ekonomistka

(Vir: spletna stran ministrstva za zdravje z mojim pripisom izobrazbe)

Vsebina, ki je obravnavana, je zgolj primer, koliko objektivno kdo interpretira podatke. Vsebina nima izpostavljene teže v iskanju razlogov ali krivcev za stanje v zdravstvu.

Predvsem sem hotel opozoriti, kako prim. dr. Marjan Fortuna po mojem videnju manipulira z dokaj resničnimi podatki, ki naj bi vselej znova dokazovali, da je rešitev težav v zdravstvu privatizacija zdravstvenega sistema.

Neznanci, ki so se potrudili po objavi prispevka poiskati mojo telefonsko številko, ki so me poklicali in izrazili strinjanje z napisano vsebino, pa so dokaz, da nisem edini v tem delu Gaussove razporeditve, ki tako razmišlja.

Samo Finžgar

Begunje na Gorenjskem