V Sindikatu državnih organov Slovenije (SDOS) in Sindikatu delavcev v pravosodju (SDP) pri upravi za izvrševanje kazenskih sankcij opozarjajo zlasti na kadrovsko podhranjenost Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana. Kot so navedli, na to opozarjajo že desetletja, a tako slabo in kaotično kot danes po njihovi oceni ni bilo še nikoli. Med drugim opominjajo, da vsem zaprtim osebam niso zmožni zagotoviti spremstva na sodišče, zato nekaterim od njih neupravičeno podaljšujejo trajanje pripora. Od začetka leta do konca maja so tako morali odpovedati več kot 130 spremstev zaprtih oseb.

Opozarjajo tudi na predolge razpisne postopke za pravosodne policiste. V devetih mesecih, kolikor trajajo, si namreč mnogi kandidati premislijo ali najdejo drugo zaposlitev. Tudi sicer trend prijavljanja na prosta delovna mesta v ljubljanskem zaporu upada iz leta v leto. Na drugi strani pa bo večje število pravosodnih policistov v prihodnjih letih izpolnilo pogoje za upokojitev.

»Pravosodni policisti so tako postali zaporniki, zaporniki pa osebe z vsemi pravicami«

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij si je po njihovi oceni dolgo zatiskala oči. Pristojni so varčevali »na račun in na plečih pravosodnih policistov«. Z novim zakonom o izvrševanju kazenskih sankcij in aneksom k pogodbi o zaposlitvi o neenakomerno razporejenem delovnem času so spremenili pravosodne policiste v sužnje sistema. »Pravosodni policisti so tako postali zaporniki, zaporniki pa osebe z vsemi pravicami,« so poudarili v sindikatu.

Da so zadeve ušle izpod nadzora, so se začeli zavedati tudi vodilni, vendar prepozno. Pravosodni policisti namreč izgorevajo iz dneva v dan, število bolniških staležev se povečuje, prav tako se povečuje število odsotnosti zaradi psihične in delovne preobremenjenosti. Povečalo se je število groženj pravosodnim policistom s strani zaprtih oseb, ki bolj ali manj ostajajo nekaznovane, prihaja tudi do fizičnih napadov na pravosodne policiste, so navedli.

Vodstvi ljubljanskega zapora in uprave za izvrševanje kazenskih sankcij sta po njihovi oceni v celoti odpovedali, saj nista pravočasno zagotovili ustreznih kadrovanj. Zato v sindikatih pričakujejo njihov odstop in zagotovitev ukrepov za vzpostavitev normalnega stanja, je še navedeno v sporočilu, pod katerega sta se podpisala predsednik sindikata SDOS v ljubljanskem zaporu Dalibor Didović in predstavnik SDP pri upravi Marcel More.