Ko govorimo o varnosti pred vsiljivci, je okolica bistven element. Vlomilci ne izbirajo več samo prestižnih sosesk, temveč so tarča vlomilcev tudi manj obljudeni – odročni, neosvetljeni predeli naselij ter vse pogosteje tudi stanovanja v blokovskih naseljih.

Najprej trdna ograja

Pri stanovanjskih hišah je treba poskrbeti, da niso preprosto dostopne s prometnih poti, zato predlagamo, da tovrsten problem rešite enostavno, s kakovostno, dovolj trdno ograjo, ki predstavlja oviro, hkrati pa je ta dovolj odprta, da omogoča dobro preglednost iz okolice ter podaljša ali celo onemogoči vlom v objekt. Čeprav smo za okolico doma že poskrbeli s primerno ograjo, nikakor ne smemo pozabiti na kletne prostore, kjer lahko skozi okna proces vloma teče dokaj hitro in enostavno. Rešitev zaščite je v namestitvi rešetk. Za dodatno in kakovostnejše varovanje doma pa poskrbimo s sistemom javljanja vloma ter s sistemom videonadzora.

Prednosti in pomanjkljivosti sistema javljanja vloma in videonadzora

Primarni funkciji sistema za javljanje vloma sta takojšnja zaznava in poročanje o dogajanju na objektu bodisi varnostnonadzornemu centru z intervencijsko skupino, ki intervenira z ustrezno opremljenimi in usposobljenimi varnostniki, bodisi lastniku oziroma uporabniku sistema. Ob zaznavi vloma pride tudi do sprožitve notranje in zunanje sirene, kar pritegne pozornost okolice, dolgoprstnežem pa povzroča nervozo in v veliki večini prekinitev opravljanja nečednega poslanstva.

Na področju tehničnega varovanja objektov s sistemi javljanja vloma opažamo napredek predvsem glede načina upravljanja sistemov, kar je seveda bilo pričakovati glede na trend rasti tehnoloških rešitev v svetu. Danes lahko prek pametnih telefonov in tablic s primernimi aplikacijami v celoti upravljamo sisteme za javljanje vloma, katerih centralne enote lahko uporabljamo tudi za upravljanje drugih elektronsko vodenih naprav, kot so ogrevanje, luči, vrata …

Na kaj vse naj pomislimo ko se odločamo za varnost svojega doma?

Varnost je dobrina, ki se je ponavadi zavemo šele, ko jo izgubimo. Ljudje se za varovanje odločajo šele na osnovi slabih izkušenj, lastnih ali svojih bližnjih. Dom, prostor, v katerem preživljamo svoj najdragocenejši čas z najdražjimi, naj bo varen. Za svojo varnost lahko naredimo največ prav sami, in sicer na način, da zavarujemo svoj dom z ustreznim tehničnim ali mehanskim varovanjem, ki pa ga v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju lahko izvajajo zgolj in samo podjetja z ustrezno licenco ter kakovostno usposobljenim kadrom, kar dokazujejo s sklenitvijo pisne pogodbe.

Na področju zasebnega varovanje se namreč v Sloveniji pojavlja vse več samostojnih podjetnikov, ki izvajajo storitve zasebnega varovanja brez ustrezne licence, s čimer kršijo oziroma posegajo v njihovo zasebnost. Torej – za kakovostno izvedeno storitev je potreben preverjen kader! Poskrbimo, da bomo na vsakem koraku brezskrbno sprejemali odločitve in se udeleževali najrazličnejših aktivnosti brez skrbi ob odhodu od doma.

Kaj lahko storimo sami za varnost doma, če nimamo varnostnih kamer ali alarmnih sistemov?

Da stanovanje ali hiša ne postane tarča nepridipravov, lahko največ naredimo sami. Ob odhodu od doma poskrbimo, da dom ne daje videza naše odsotnosti.