Po Bitenčevih navedbah so zobozdravniki izvedli anketo, ki je pokazala na podporo odcepitvi od zdravnikov.

»Interes zobozdravnikov je jasno izražen. Jasno je urejena tudi samoregulacija samostojnih poklicev in zobozdravništvo je samostojen poklic. V EU so tudi samo tri države, kjer imajo zdravniki in zobozdravniki skupno zbornico,« je za STA pojasnil predsednik zbornice, ki je predlagal pobudo za razpis referenduma skupščinskemu odboru zbornice, ta pa jo je soglasno podprl.

Po mnenju Bitenca je odcepitev zobozdravnikov in ustanovitev lastne zbornice njihova legitimna pravica. Zato tudi pričakuje, da bodo člani zbornice podprli predlog za razpis referenduma.

Če bo do njega prišlo, bodo glede na zbornične akte o odcepitvi odločali vsi člani zbornice, tudi zdravniki. »A če bi želeli zdravniki povoziti voljo zobozdravnikov, bi bilo enako kot pri odnosih med Španijo in Katalonijo,« je ocenil Bitenc.

Referendum bi lahko bil jeseni

Po njegovem mnenju bi lahko referendum izvedli jeseni, tako da bo tudi še dovolj časa za kampanjo.

Ideja o odcepitvi zobozdravnikov iz skupne zbornice zdravnikov in zobozdravnikov sicer ni nova. V svojih programih so jo imeli tudi že nekateri predsedniki zbornice, med njimi tudi zdajšnja Zdenka Čebašek-Travnik.

Čebašek-Travnikova je v programu, s katerim se je potegovala za položaj predsednice zbornice, med drugim obljubila, da bo zbornica pod njenim vodstvom zaživela z združenimi močmi ter da bodo zobozdravnikom omogočili enakopravnost in avtonomijo.

Za avtonomijo zobozdravnikov in za njihovo samostojno zbornico se je pred prevzemom mandata leta 2012 zavzemal tudi njen predhodnik Andrej Možina, česar pa v štiriletnem mandatu ni uresničil, saj da se v tem času ni srečeval z zahtevami po samostojni zobozdravniški zbornici.

Sicer pa bo skupščina v četrtek volila dodatne člane razsodišča, imenovala nekaj članov zborničnih organov in obravnavala pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem.