Zavod RS za zaposlovanje podjetja opozarja na še vedno aktualno javno povabilo Usposabljanje na delovnem mestu (UDM). Za letos je na voljo še skoraj tri milijone evrov, od tega za 800 ljudi s stalnim bivališčem v vzhodni kohezijski regiji in 580 v zahodni. Podjetja lahko prijave pošljejo še do konca novembra, udeleženci pa morajo biti brezposelni, ki so starejši od 30 let.

Delodajalce bolj zanimajo mladi

Po prvotnih načrtih naj bi v UDM v sklopu javnega povabila 2017/18 vključili 4000 ljudi. Vendar pa želene številke ne bodo dosegli, saj se delodajalci pogosteje odločajo za oddajo ponudbe za Usposabljanje na delovnem mestu – mladi, pojasnjujejo na zavodu.

Konec aprila letos je bilo v zavodovi evidenci kar 37.514 brezposelnih, starejših od 30 let, ki so brezposelni več kot eno leto, starejših od 50 let, ki so v zavodovi evidenci brezposelnih najmanj tri mesece, pa je 29.329.

Čas še do novembra

Od sredine julija lani, ko je zavod objavil javno povabilo, do danes je zavod razdelil 4,57 milijona evrov od skupno 7,37, zato bi letos denar, ki ga 60 odstotkov namenjajo udeležencem UDM s stalnim bivališčem v vzhodni kohezijski regiji, 40 odstotkov pa v zahodni, lahko ostal nerazdeljen, saj javno povabilo čez pet mesecev zaprejo.

Trenutno je na voljo še 2,8 milijona evrov. Ker pa operacija, ki je financirana iz Evropskega socialnega sklada, traja do leta 2022, takoj po zaprtju letošnjega javnega povabila na zavodu načrtujejo objavo novega. Od leta 2016 do danes se je vanj vključilo 1942 podjetij.

Po podatkih zavoda je bilo do sedaj za izvajanje programa UDM največ zanimanja med podjetji s področij trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil, strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter predelovalnih dejavnosti, izobraževanja, gostinstva in gradbeništva. Najmanj pa s področij oskrbe za energijo, kmetijstva, lova, gozdarstva in ribištva, oskrbe z vodo in ravnanja z odpadki ter s področja poslovanja z nepremičninami.

Prednost usposabljanja na delovnem mestu je, da podjetje potencialne nove sodelavce spozna neposredno na delovnem mestu v konkretni delovni situaciji. Usposabljanje za enostavnejša dela traja dva meseca, za zahtevnejša tri mesece, brezposelni pa je v tem času še vedno prijavljen v evidenci za brezposelne.