Nemška ovčarja Hill in Hagar sta poležena 25. maja 2017, Acon pa 20. novembra 2016, za vse tri izhodiščna cena znaša 1000 evrov. Za 11-letnega belgijskega ovčarja Billyja, ki je bil poležen 17. maja 2007, je izhodiščna cena 20 evrov.

Ponudba za nakup mora vsebovati tudi izpolnjen vprašalnik za presojo kandidata za nakup službenega psa policije in izjavo ponudnika, da bo s psom ravnal v skladu z zakonom o zaščiti živali.

Merilo za izbor je višina ponujene cene za posameznega psa. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za nakup posameznega psa, vendar najmanj v višini izhodiščne cene.

Upoštevali bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 23. julija do 12. ure na naslov ministrstva za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, so zapisali na notranjem ministrstvu.