Vedno več držav, organizacij in podjetij ima dostop do vesolja, s čimer so povezane gospodarske in družbene koristi. Ravno zato potrebujemo mednarodno sodelovanje, da zagotovimo varno in trajnostno rabo vesolja, kar ni bilo še nikoli tako pomembno kot sedaj. Zato Združeni narodi (ZN) po diplomatski poti spodbujajo mednarodno sodelovanje, ki je ključnega pomena.

Od 18. do 21. junija 2018 se bo svet zbral na Dunaju v okviru konference Unispace+50, kar je prvi svetovni vesoljski vrh ZN v 21. stoletju. Organizira ga Urad ZN za vesoljske zadeve (UNOOSA). To bo šele četrtič v zgodovini, da se bodo predstavniki vlad srečali v okviru ZN z vodji vesoljskih agencij, oblikovalci politik, predstavniki industrije in drugimi zainteresiranimi deležniki. Naša prednostna naloga bo iskanje načinov, kako uporabiti vesolje za izboljšanje življenja po svetu in za zaščito našega planeta.

Veliko se je spremenilo od prve konference Unispace iz leta 1968. Danes je vesolje velik posel. Za lani se ocenjuje, da je bil svetovni vesoljski sektor vreden 330 milijard ameriških dolarjev. Dostop do vesolja hitro narašča. Več kot 70 držav članic ZN je že ustanovilo svoje vladne vesoljske agencije. To se dopolnjuje z naraščajočim številom zasebnih podjetij in industrije v tem sektorju. Leta 2017, ko je svet v orbito poslal več kot 450 novih satelitov, kar je rekordno število, so gospodarski subjekti izvedli malenkost manj kot polovico vseh lansiranj satelitov.

Vso to dejavnost krepi prepričanje, da je vesolje temelj sodobne družbe. V našem vsakdanu se na številnih področjih zanašamo na vesoljsko znanost in tehnologijo. Pomaga nam pri navigaciji, ko vozimo, in nam omogoča, da pokličemo prijatelje in družinske člane po svetu. Satelitska tehnologija lahko celo pomaga pri sledenju ogroženih vrst, kot so nosorogi, da jih lahko zaščitimo pred divjimi lovci. Med drugim lahko posredujemo slike in podatke kmetom ter jim tako pomagamo povečati obseg njihovih pridelkov in s tem preprečujemo pomanjkanje hrane. Vesolje je neprecenljivo orodje za doseganje trajnostnega razvoja po svetu, zato je pomembno, da lahko vsakdo dostopa in uživa ugodnosti, ki nam jih vesolje prinaša.

Prav zato bo konferenca Unispace+50 dobra priložnost, da se bo svet ozrl na zadnjih šest desetletij naših vesoljskih dosežkov in pogledal v prihodnost. V okviru Unispace+50 bodo države članice ZN podprle resolucijo, ki poziva k okrepljenemu mednarodnemu sodelovanju na področju miroljubne rabe vesolja in globalnemu upravljanju vesoljskih zadev ter spodbuja k usklajevanju, da bodo vesoljska znanost, tehnologije in rešitve prispevale k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.

V 21. stoletju je vesolje izjemnega pomena za vse človeštvo, zato je pomembno, da mednarodna skupnost sodeluje pri oblikovanju prihodnosti vesoljskih dejavnosti. V UNOOSA se veselimo, da bomo svetu ponudili Unispace+50 in zagotovili dragoceno platformo pod okriljem Združenih narodov. Zagotoviti želimo, da bo vesolje koristilo vsem, povsod in seveda tudi prihodnjim generacijam.

Simonetta Di Pippo je direktorica Urada Združenih narodov za vesoljske zadeve.