V poročilu so ocenili, da je kokain najpogosteje uporabljan prepovedan stimulans v Evropi. Kar 2,34 milijona ljudi v Evropski uniji starih od 15 do 34 let je lani zaužilo kokain. Čeprav je cena kokaina na črnem trgu stabilna, pa je dostopna vedno bolj čista oblika. Pravzaprav je čistost kokaina najvišja v zadnjem desetletju. Povečuje se tudi število ljudi, ki potrebujejo zdravljenje zaradi odvisnosti od kokaina.

»Ugotovitve iz našega novega poročila namigujejo, da se Evropa sooča s posledicami povečane produkcije kokaina v Latinski Ameriki,« je dejal direktor centra Alexios Goosdeel.

V odpadnih vodah odkrili ostanke kokaina

Večja dostopnost kokaina je razvidna tudi iz analiz odpadnih voda, saj so v kar 26 od 31 evropskih mest, ki so bila del raziskave, odkrili ostanke kokaina. Povečalo se je tudi število zasegov kokaina - medtem ko so leta 2015 kokain zasegli v 90.000 primerih, so ga leta 2016 v 98.000 primerih v skupni količini 70,9 tone.

Center je še opozoril, da so leta 2016 zabeležili porast števila ljudi, ki so jih sprejeli na zdravljenje zaradi odvisnosti od kokaina. Na prvo zdravljenje se je namreč zglasilo 30.300 ljudi, kar je 20 odstotkov več kot leta 2014. Goosdeel je opozoril, da je potrebna zaskrbljenost glede vpliva kokaina na zdravje, čeprav raven sprejetih odvisnikov še ni tako visoka kot pred desetletjem.

EMCDDA v Evropskem poročilu o drogah 2018, ki je sicer osnovano na podatkih od leta 2016 do 2017, ugotavlja, da se dosegljivost prepovedanih drog, ki je na splošno že zelo visoka, na nekaterih območjih še povečuje. Zadnji podatki kažejo, da je bilo v EU ter v Turčiji in na Norveškem v letu 2016 prijavljenih več kot milijon zasegov prepovedanih drog. Več kot 92 milijonov starih od 15 do 64 let v EU je že poskusilo neko prepovedano drogo, v letu 2016 pa se je zaradi uporabe prepovedanih drog zdravilo približno 1,3 milijona ljudi.

Najpogosteje zasežena droga je konoplja

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopoulos je ob objavi poročila opozoril, da »smo priča vse večji proizvodnji in dostopnosti prepovedanih drog. Poleg tega je trg prepovedanih drog zelo dinamičen in prilagodljiv, zaradi česar je še bolj nevaren«.

Ob tem se je zavzel za boljšo zaščito evropskih državljanov pred nevarnimi drogami, kar bo možno z novimi pravili EU o psihoaktivnih snoveh, ki bodo začela veljati konec leta.

Kljub opozorilom pred povečano porabo kokaina pa v Evropi na vrhu po porabi ostaja konoplja. Približno 17,2 milijona mladih Evropejcev, starih od 15 do 34 let je v zadnjem letu uporabljalo konopljo, približno odstotek odraslih Evropejcev, starih od 15 do 64 let pa jo uporablja vsakodnevno ali skoraj vsakodnevno.

Konoplja je tudi najpogosteje zasežena droga. Leta 2016 so v EU izvedli kar 763.000 zasegov proizvodov iz konoplje.

Tudi v Sloveniji je po porabi na vrhu konoplja. Lani jo je tako vsaj enkrat zaužilo 10,6 odstotka mladih, starih od 15 do 34 let. Pri kokainu ta delež znaša 1,2 odstotka, sledita pa še droga MDMA in amfetamini z 0,8 odstotka.