Z letošnjim marcem je Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib dobil upravljalca, in sicer bo to nalogo naslednjih pet let opravljalo javno podjetje Snaga. Tej je ljubljanski mestni svet podelil petletno koncesijo za upravljanje, ki jo občina po izteku koncesijske pogodbe lahko podaljša. Na Snagi so za strokovnega vodjo upravljanja krajinskega parka izbrali strokovnjaka za urbano gozdarstvo Andreja Verliča.

Delo Snage in ekipe pod vodstvom Verliča bo nadziral poseben odbor krajinskega parka. Na mestnem oddelku za varstvo okolja so razkrili, da je v odboru predvidenih sedem članov, in sicer jih bo v odbor imenoval župan Zoran Janković na predlog več institucij. Predsednika in enega člana odbora bo župan imenoval na predlog Mestne občine Ljubljana, po enega člana pa bo imenoval na predlog ministrstva za okolje in prostor, zavoda za varstvo narave, zavoda za gozdove, lastnikov gozdov v krajinskem parku in predstavnikov nevladnih organizacij.

Časa imajo do konca junija

Kot so pojasnili na oddelku za varstvo okolja, ki ga vodi Nataša Jazbinšek Seršen, večina članov odbora za zdaj še ni znana. »Čakamo, da institucije predlagajo svoje predstavnike,« so dejali na občini in dodali, da morajo te svoje kandidate sporočiti do konca tega meseca. Ob tem velja omeniti, da bo v imenu lastnikov gozdov člana izbrala Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Če institucije svojih predstavnikov ne bodo sporočile do konca meseca in bo zaradi tega število članov odbora sodo, bo še enega člana imenoval župan.

Za zdaj je jasno le, da bo nevladnike v odboru zastopal David Stankovič, ki ga je za člana predlagala edina nevladna organizacija, ki ji je občina priznala status organizacije, ki deluje v javnem interesu ohranjanja narave. Stankoviča je za člana odbora predlagalo Herpetološko društvo – Societas herpetologica Slovenica.

Imeli bodo štiriletne mandate

Predvidoma sedemčlanski odbor za krajinski park bo v svojem štiriletnem mandatu opravljal naloge, ki mu jih narekuje odlok o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Člani odbora bodo obravnavali načrte upravljanja in letne programe dela upravljalca krajinskega parka. Snagini ekipi, ki bo vodila upravljanje parka, bodo lahko podajali tudi mnenja in predloge v zvezi z upravljanjem.

Odborniki se bodo srečevali na sejah, na katerih bodo sprejemali odločitve. Na mestnem oddelku za varstvo okolja pričakujejo, da se bo odbor na svoji prvi seji sestal letos jeseni. Če bo kateri od članov odbora odstopil ali bo s položaja razrešen, »se za čas do izteka mandatne dobe imenuje nov član na enak način, kot je bil imenovan razrešeni član,« predpisuje odlok o krajinskem parku.