Jeza krajanov na severovzhodnem delu Kranja je razumljiva: denar za naložbo v kanalizacijsko omrežje je zagotovljen, a dela se odmikajo v jesen ali celo dlje. Kranjski župan Boštjan Trilar se je ob razpisu za izvedbo del znašel v precepu dveh kranjskih gradbincev – Gratela in Gorenjske gradbene družbe (GGD). Ker so se pričakovanja slednjih močno razlikovala od proračunsko predvidenih vsot za komunalno naložbo, je občina začela nov razpis. A se je tudi tokrat zapletlo: na prvem razpisu neizbrana gradbinca sta se sredi maja pritožila na razpisno dokumentacijo, kar pomeni delo za državno revizijsko komisijo. Če dodamo, da je možen še zaplet oziroma pritožbe pri izboru izvajalca del, se županova obljuba krajanom Mlake in Britofa še nekaj časa ne bo uresničila.

Gorki je vsekakor največja naložba v komunalne pridobitve v zgodovini Kranja, zgrajena je bila tudi nova čistilna naprava. Toda to je bilo v glavnem delo prejšnjih občinskih oblasti, Trilarjev čas od 2015 dalje pa še ni prinesel nadaljevanja projekta. Na Mestni občini Kranj so nam potrdili, da bo glede na revizijo postopka prišlo do odmika del. Zanje ima občina predvidenih 9,1 milijona lastnih sredstev, še 6,6 milijona evrov je zagotovljenega evropskega in državnega denarja.

Gradbinca nastopata enotno

Gratel Jureta Krča in GGD Branka Žiberne sta dokaj podobno ravnala tudi ob razpisih za levji delež projekta Gorki, kjer sta si razdelila na koncu za več kot 40 milijonov del. Očitno je konjunktura v gradbeništvu zdaj prispevala tudi k temu, da so cene višje, občina pa ob prvem razpisu (oba ponudnika sta prekašala predlagano ceno) ni želela projekta podražiti in zato je začela znova z razpisom. Vse to seveda terja svoj čas, od sredine maja pa je že jasno, da zaradi revizije, poletja, možnih zapletov z novimi pritožbami in podobno do lokalnih volitev ni mogoče zanesljivo pričakovati, da se bodo dela kmalu dejansko začela. To pa pomeni, da v štiriletnem mandatu sedanja občinska oblast ni zmogla uresničiti niti ene večje naložbe. Izjema je dva milijona evrov vredna telovadnica v Stražišču, ki bo zgrajena jeseni v javno-zasebnem partnerstvu. Na tak način naj bi dokončali tudi nov vrtec v Bitnjah, šolo na Planini in regijski vadbeni center, za kar je dal zeleno luč občinski svet. Kranj pa kljub obljubam tega in prejšnjih županov ni pridobil ne nove tržnice, ne avtobusne postaje, ne poslovne cone.