S tem datumom se je namreč spremenil izračun cene splošnih abonentskih letnih ter osnovnošolskih polletnih in letnih vozovnic. Sprememba je naslednja:

· Cena splošne abonentske letne vozovnice je enaka ceni splošne mesečne vozovnice, pomnoženi z 8 (prej 10).

· Poleg mesečne osnovnošolske abonentske vozovnice so na voljo tudi polletne in letne osnovnošolske abonentske vozovnice. Cena osnovnošolske letne vozovnice je enaka ceni osnovnošolske mesečne vozovnice, pomnoženi z 8. Cena polletne pa je enaka ceni mesečne vozovnice, pomnožene s 5.

Ceno splošne abonentske vozovnice za vašo relacijo si lahko izračunate tukaj.

Več o abonentskih vozovnicah pa lahko preberete na

http://www.slo-zeleznice.si/sl/potniki/vozovnice-in-popusti/vrste-vozovnic/abonentske-splosne-vozovnice.