Zakaj so postavili tako ograjo, smo povprašali odgovorne na mestni občini v Kranju, ki je tudi sprejela odločitev, da spomenik novim valutam umesti v krožišče. Odgovorili so nam, da gre za vprašanje varnosti udeležencev v prometu in da je bila ograja oziroma varovanje predvideno že od začetka. Čeprav je bilo ob odprtju krožišče v neposredni bližini občine in tik ob sodišču pospremljeno tako s pohvalnimi kot kritičnimi pripombami, pa naj bi bilo tudi »povezovalna točka kranjskega urbanega ekosistema« in naj bi spodbujalo komunikacije med ljudmi ter seveda opozarjalo na nove tehnologije veriženja podatkovnih blokov, je zdaj estetsko spremenjeno. Zanimivo je, da so v Komunali ocenili, da nevarnost preti udeležencem le ob vstopu z ene od štirih smeri, saj so ograjo namestili le na enem delu. šu