Na območju nekdanje tovarne Liko v Borovnici, kjer oživljajo obrtno-industrijsko cono, je prejšnji teden v Borovniščico stekla oljnata tekočina. Do onesnaženja je prišlo pri opuščenem lesnem obratu. Gasilci so postavili lovilne pregrade in zapečatili iztočni kanal, nekaj tekočine pa je steklo naprej. Ekološki laboratorij z mobilno enoto (Elme) je že opravil analizo potoka. Ugotovili so, da do pogina rib ni prišlo, niti do druge škode na flori in favni. Virov pitne vode na tem območju ni. Predvidevajo, da onesnaženje Ljubljanice, v katero se izliva Borovniščica, ne bo ogrozilo, kajti tanka plast olja se bo na gladini razgradila.

Elme je potok vzorčil na treh mestih in opravil meritve fizikalno-kemijskih parametrov vode. V poročilu so zapisali, da so meritve pokazale normalne vrednosti za površinske vode. Na Institutu Jožefa Stefana so opravili tudi dodatne meritve odpadne vode iz lovilnega bazena. »Analize niso pokazala navzočnosti ogljikovodikov naftnega izvora. Oljna plast je mineralno sintetično ali parafinsko olje neznane sestave,« je operativni vodja Elmeja za kemijo Dušan Žigon zapisal v poročilu. »Sklepamo, da je nekdo od novih najemnikov prostorov v teh obratih zlil v odtok ali jašek olje, ki se je po spornem kanalu izlilo v potok, ki teče deset metrov stran vzdolž ograje industrijsko-obrtne cone,« so še zapisali.

Potrebna je sanacija industrijske cone

Opozorili so, da so kanalizacijski sistem, odtoki meteorne vode in zbiralniki olj na območju nekdanjega podjetja Liko neustrezni. Pravijo, da lahko na območju nastajajoče industrijske cone tudi v prihodnje pričakujemo podobna onesnaženja. »Zato bodo potrebne temeljita sanacija cone nekdanjega Lika, odstranitev starih grehov, zgraditev novih komunalnih vodov in zbiralnikov odpadne vode. Proizvodna in obrtna dejavnost na tem območju bi se lahko ponovno nadaljevala šele po izvedeni rekonstrukciji objektov in zgraditvi komunalne infrastrukture,« so dodali.

Občina Borovnica je na svoji spletni strani zapisala, da bodo v občinskem podrobnem prostorskem načrtu, ki je v pripravi, opredelili vse potrebne infrastrukturne ukrepe za preprečitev onesnaževanja podtalnice in naravnih vodotokov. Tistim, ki na tem območju opravljajo obrtno ali industrijsko dejavnost, bodo opredelili roke za njihovo izvedbo